Συστηματα Επιχειρηματικης Ευφυιας - Business Intelligence

Μετατρέπουμε τα δεδομένα σε στρατηγικές αποφάσεις.  

Σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία καλπάζει σε καθημερινή βάση, καθίσταται απαραίτητο οι επιχειρήσεις να συμβαδίσουν με αυτό το ρεύμα, καθώς η επιτυχημένη πορεία τους, αλλά πολλές φορές και η ίδια η επιβίωση τους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα και την ορθότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν. Η Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) έρχεται στο προσκήνιο για να αλλάξει τα δεδομένα που λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις έως σήμερα.

Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) ορίζεται το σύνολο της χρήσης μεθόδων, οι οποίες επεξεργάζονται και αναλύουν επιχειρησιακά δεδομένα, με στόχο την μετατροπή τους σε χρήσιμη πληροφορία, για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την υποστήριξη στην διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα συστήματα που υποστηρίζουν την Επιχειρηματική Ευφυΐα είναι συνώνυμα με την ορολογία «Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)».

Η Revival δραστηριοποιείται δυναμικά στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα λύσεων BI, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι λύσεις που προτείνει βασίζονται σε καταξιωμένα προϊόντα στη διεθνή αγορά και είναι εξατομικευμένες στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές διαδικασίες και την κουλτούρα της.

Η Revival, με την εξειδίκευσή της στις νέες τεχνολογίες, είναι σε θέση να αναλύει τις πληροφορίες και να τις αξιοποιεί σωστά, οδηγώντας στην λήψη των πλέον κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων, άμεσα. Με ισχυρή γνώση του αντικειμένου μας, εξετάζουμε τα δεδομένα, κατανοούμε τις τάσεις και προβαίνουμε σε ασφαλή συμπεράσματα, βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Με τα εργαλεία της επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI), η Revival αντλεί πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησής σας, τα αναλύει και τα παρουσιάζει, λεπτομερώς, μέσα από αναφορές, περιλήψεις, πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα και χάρτες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή, με απόλυτη ασφάλεια.

Με την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα, ως ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, βελτιώνετε την αποδοτικότητα των καθημερινών σας λειτουργιών, οδηγείστε σε πιο ορθολογικές αποφάσεις και υπερισχύετε στον κλάδο σας. Με τη δύναμη της τεχνολογίας, ξεκλειδώνετε πολύτιμα στοιχεία που παρέμεναν κρυμμένα σε διάφορα συστήματα, ενώ με τη δύναμη του ανθρώπινου κεφαλαίου, μετασχηματίζετε τα στοιχεία σε πράξεις.

Η χρήση των συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Revival, προσθέτει αξία στην επιχείρηση σας, προσφέροντας σας τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Μετατροπή δεδομένων σε χρήσιμη πληροφορία για την έγκαιρη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
 • Διαρκής και ενδελεχής έλεγχος των λειτουργιών της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο
 • Εντοπισμός των λειτουργιών που χρήζουν βελτίωσης
 • Συνολική εικόνα της απόδοσης των τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε ενστικτώδεις ανθρώπινες δράσεις
 • Αξιολόγηση κινδύνων
 • Αναγνώριση τάσεων και ευκαιριών
 • Μέτρηση και αύξηση παραγωγικότητας
 • Αξιολόγηση αποδοτικότητας χαρτοφυλακίου υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Πρόβλεψη αποδοτικότητας νέων προϊόντων και υπηρεσιών  
 • Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Στην βιομηχανία της Πληροφορικής & Τεχνολογίας, υπάρχει πληθώρα εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Η Revival, χρησιμοποιώντας τα πιο δυνατά και τεχνολογικά εξελιγμένα εργαλεία, σας συστήνει την πλατφόρμα Qlik, για αξιοποίηση της πληροφορίας στο έπακρο. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελείται από δύο δυναμικές ομάδες λύσεων οι οποίες είναι οι εξής:

 • QlikView
 • QlikSense

Κύριο χαρακτηριστικό και των δύο λύσεων είναι η άμεση μετατροπή της πληροφορίας σε πολύτιμη γνώση. Η εφαρμογή είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένη, ώστε να επιτρέπει στον χρήστη να θέτει ερωτήματα και μέσω της επεξεργασίας του τεράστιου όγκου των δεδομένων, ο οποίος έχει αντληθεί από πολλαπλές πηγές, να λαμβάνει χρήσιμες απαντήσεις με μεγάλη ταχύτητα.

Τα οφέλη των συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Revival περιλαμβάνουν:

 • Ποιοτική και έγκαιρη πληροφόρηση
 • Σημαντική αύξηση κερδοφορίας
 • Βελτιστοποίηση του συνόλου των λειτουργιών της επιχείρησης
 • Δημιουργία δυνατοτήτων παροχής καινοτόμων λύσεων
 • Δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, με εξυπνότερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων
 • Άμεση πρόσβαση σε στρατηγικές πληροφορίες
 • Ολοκληρωμένη γνώση της λειτουργίας των πόρων της επιχείρησης και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους
 • Ολοκληρωμένη διακυβέρνηση δεδομένων
 • Άμεση (real-time) απεικόνιση σε μορφές λίστας (Reporting) και στατιστικής (graphs) των επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Προσπέλαση δεδομένων με ασφάλεια και σε πραγματικό χρόνο από οποιαδήποτε «έξυπνη» συσκευή (laptop, tablet, smartphone)


Η Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) θεωρείται η κορωνίδα των συστημάτων Πληροφορικής. Επιτρέπει στους χρήστες να παράγουν νέες πληροφορίες, βάσει των δεδομένων που τους παρέχει το σύστημα, επιλύοντας σημαντικά προβλήματα άμεσα και χωρίς την εξάρτηση εξωτερικών στατιστικών υπηρεσιών και αναλυτών.

Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Revival διακατέχεται από τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Ευελιξία
 • Ευκολία στη χρήση
 • Προσβάσιμο από παντού
 • Ολοκληρωμένο

Κατόπιν ενός πλήρους διαγνωστικού ελέγχου, σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρησης σας, σας βοηθάμε να εφαρμόσετε ένα σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας που να συγκεντρώνει άμεσα τα δεδομένα και να τα μετουσιώνει σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες, έτοιμες προς χρήση, για τη λήψη ορθότερων και ταχύτερων στρατηγικών αποφάσεων.   

Η Revival, με την βαθειά τεχνογνωσία και το συμβουλευτικό υπόβαθρο των στελεχών της, σας βοηθά να υλοποιήσετε ένα σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, να αξιοποιήσετε νέες πληροφορίες, ώστε να βελτιώσετε τα αποτελέσματα σας και να ανακαλύψετε νέους ορίζοντες στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Σήμερα, η πληροφορία είναι δύναμη και εκείνος που την κατέχει και την αξιοποιεί κατάλληλα αποκτά αυτομάτως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στόχος μας είναι η άμεση μετατροπή των εταιρικών σας δεδομένων σε στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις.    

Το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο μετά τους ανθρώπους της επιχείρησης σας είναι τα δεδομένα σας! Γνωρίστε τις προκλήσεις του BI και απογειώστε την επιχείρηση σας!

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Αναφορές BI
0
Σύμβουλοι

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: