Δημόσιος Τομέας

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης, μεταρρυθμίσεων, αλλά και αβεβαιότητας. Τόσο οι πολίτες, όσο και οι δημόσιοι φορείς, επιζητούν ένα κοινωνικό κράτος σύγχρονο, αποδοτικό, λειτουργικό και τεχνολογικά εκσυγχρονισμένο.

Η Revival, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, και έχοντας στο πελατολόγιό της πληθώρα φορέων που ανήκουν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμβάλλει στην επίλυση των πιο σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων. Παράλληλα, παρέχει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις σε νευραλγικούς τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η άμυνα και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας ενδυναμώνουμε τους δημόσιους φορείς ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.  

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και πιστοποιημένη εξειδίκευση, αναλαμβάνουμε μια σειρά ενεργειών, από τον σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων και την υποστήριξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έως την εκπόνηση μελετών περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.