Διπλό σοκ για όσους χρησιμοποιούν και μπλοκάκι!

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016
Διπλό σοκ για όσους χρησιμοποιούν και μπλοκάκι!

Τεράστιες αυξήσεις στις εισφορές των μισθωτών, αφού θα πληρώνουν πλέον για όλες τις μορφές ασφάλισης.

Διπλές εισφορές θα καταβάλλουν στο εξής όσοι μισθωτοί έχουν παράλληλη απασχόληση και εργάζονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, απασχολούμενοι σε περισσότερους από έναν εργοδότες.

Σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό, οι αυξήσεις στις εισφορές αναμένεται να είναι τεράστιες, αφού φαίνεται ότι θα αναγκάζονται όσοι έχουν μπλοκάκι να πληρώνουν διπλή εισφορά για όλες τις μορφές ασφάλισης. Αυτό σημαίνει όχι μόνο εισφορά υπέρ συνταξιοδότησης (20%), αλλά και εισφορά για την επικούρηση (6%), το εφάπαξ (4%) και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (7%).

Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο διαπιστώνεται ότι μία βασική βελτιωτική παρέμβαση υπέρ των νέων επιστημόνων δεν θα ισχύει στην πράξη.

Ειδικότερα, η έκπτωση επί των ασφαλιστικών εισφορών για την πρώτη πενταετία εργασίας στους νέους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) θα αποτελεί «ασφαλιστική οφειλή», η οποία θα πρέπει να εξοφλείται έως το τέλος του εργασιακού βίου, για να μπορεί ο δικαιούχος να συνταξιοδοτηθεί.

Η διάταξη

Σε ό,τι αφορά το σκέλος της διπλής ασφάλισης για τις περιπτώσεις «παράλληλης απασχόλησης», η επίμαχη διάταξη προβλέπει τα εξής: Από την 1η Ιανουάριου 2017, ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, με υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο.

Μοναδική μέριμνα που εντάσσεται στο επίμαχο σχέδιο νόμου είναι η διάταξη που ορίζει ότι για τη δεύτερη επαγγελματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό προβλέπει ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% (6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,3% σε βάρος των εργοδοτών), και για όσους το εισόδημα προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο φυσικά πρόσωπα

Ο κίνδυνος

Στην πράξη, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να κληθούν οι χιλιάδες ασφαλισμένοι που πληρώνονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών να καλύψουν οι ίδιοι την αυξημένη εισφορά στο σύνολό της, είτε πρόκειται για εργοδότη είτε για εργαζόμενο. Αρα θα προκληθεί έμμεση μείωση αποδοχών.

Επιπλέον επιβάρυνση στις επιχειρήσεις προκύπτει και από τη διάταξη που υποχρεώνει από την 1η Ιουλίου 2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα με τις ασφαλιστικές εισφορές και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού, και να μεταφέρονται αντιστοίχως και να αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι έως τώρα οι επιχειρήσεις είχαν περιθώριο έως έξι μήνες για να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές.

 

Alfred - 360°