Δοκιμασία για το σύστημα Taxis

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018
Δοκιμασία για το σύστημα Taxis

Ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων τα επόμενα ένα-δύο 24ωρα, οι «αντοχές» του ηλεκτρονικού συστήματος Taxis στις μαζικές, όπως αναμένονται, επισκέψεις και η εκτίμηση του κατά πόσο ο μεγάλος αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που παραμένει σε εκκρεμότητα οφείλεται και στο γεγονός ότι κάποιες δεκάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα θα αξιοποιήσουν το περιθώριο που δίνει ο νόμος για κατάθεση της δήλωσης έως τις Ι6 Αυγούστου, θα κρίνει το αν θα δοθεί μια ακόμη ολιγοήμερη παράταση για να κλείσει η φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί έφτασε στα 5,5 εκατομμύρια, έναντι περίπου 6,3 εκατομμυρίων δηλώσεων που είχαν υποβληθεί το 2017.

Αυτό σημαίνει ότι υπολείπονται περίπου 750.000-800.000 δηλώσεις για να φτάσουμε στον περσινό αριθμό και ενώ έχουν απομείνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες για την εκπνοή της προθεσμίας.

Το σύστημα Taxis έχει «αντέξει» και στο παρελθόν επιδόσεις της τήξεως των 200.000 δηλώσεων ημερησίως. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα στατιστικά δείχνουν.. απροθυμία των φορολογουμένων να αναπτύξουν τέτοιο ρυθμό. Μόνο το τελευταίο 10 ήμερο του Ιουνίου -και πριν ανακοινωθεί η παράταση έως και τις 26 Ιουλίου- είχαν φτάσει οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν από 135-165 χιλιάδες δηλώσεις σε ημερήσια βάση, ενώ μέσα στον Ιούλιο ο ρυθμός έχει πέσει κάτω από τις 90.000 ημερησίως.

Δύο είναι οι βασικές προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων:

1. Η 26η Ιουλίου, η οποία αφορά το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων.

2. Η 16η Αυγούστου για φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρείες οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Το βέβαιο είναι ότι δεν θα αλλάξει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κάτι που σημαίνει ότι η 31η Ιουλίου θα είναι η τελευταία προθεσμία για την πληρωμή. Από την άλλη, υπάρχει ένα μικρό περιθώριο να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέχρι και το τέλος του μήνα, ειδικά αν υπάρξουν τεχνικά προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης και από δημοσιονομικό ενδιαφέρον.

Προς το παρόν, το ποσό του φόρου που έχει βεβαιωθεί σε όσους έχουν παραλάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το ποσό που είχε βεβαιωθεί το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα:

1. Τα μέχρι τώρα στοιχεία της εκκαθάρισης δείχνουν ότι έχουν εκδοθεί 2.172.986 χρεωστικά εκκαθαριστικά, με τα οποία έχει βεβαιωθεί ποσό της τήξεως των 2,453 δισ. ευρώ ή περίπου 1.129 ευρώ ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό. Αντίστοιχα, έχουν εκδοθεί 704 χιλιάδες πιστωτικά εκκαθαριστικά, από τα οποία έχει προκόψει υποχρέωση επιστροφής 291 εκατ. ευρώ (ή 414 ευρώ ανά πιστωτικό εκκαθαριστικό)..

2. Πέρυσι τα χρεωστικά εκκαθαριστικά έφτασαν στα 2,596 εκατομμύρια και σε αυτά διανεμήθηκαν φορολογικά βάρη 3,874 δισ. ευρώ ή 1.492 ευρώ ανά εκκαθαριστικό. Τα πιστωτικά εκκαθαριστικά ήταν 975 και το ποσό της επιστροφής έφτασε στα 375 εκατ. ευρώ ή στα 384 ευρώ ανά δήλωση.

Η σύγκριση της περσινής διαδικασίας εκκαθάρισης με την αντίστοιχη φετινή δείχνει ότι το ποσό του καθαρού φόρου που έχει βεβαιωθεί φέτος (το ποσό των χρεωστικών εκκαθαριστικών από το οποίο αφαιρείται το ποσό των πιστωτικών εκκαθαριστικών) υπολείπεται κατά περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Προφανώς, το ποσό θα περιοριστεί αισθητά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των δηλώσεων, ωστόσο από τα τελικά στοιχεία θα φανεί αν θα προκύπτει «κενό» σε σχέση με τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής το uυπουργείο Οικονομικών έχει κατεβάσει τον πήχη των προσδοκιών όσον αφορά τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

> Οι βασικές προθεσμίες: Δύο είναι οι βασικές προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων:

1. Η 26η Ιουλίου, η οποία αφορά το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων

2. Η 16η Αυγούστου για φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρείες οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°