Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018
Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018 Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018 (Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018).

Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Alfred - 360°