Εγγραφή ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ - Υποχρέωση του ΓΕΜΗ προς ενημέρωση των αντίστοιχων επιμελητηρίων

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018
Εγγραφή ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ - Υποχρέωση του ΓΕΜΗ προς ενημέρωση των αντίστοιχων επιμελητηρίων

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 50/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Αν λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις, αν το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το φορέα της επιχείρησης έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα, 

β) αν λειτουργούν υπό εταιρική μορφή, πάντοτε. 

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., ανεξάρτητα αν λειτουργούν ως ατομικές ή υπό εταιρική μορφή. Υφίσταται υποχρέωση του Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνει αυτεπάγγελτα για την εγγραφή και κάθε άλλη οριστική πράξη, τα Επιμελητήρια (το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος αντίστοιχα) σε περιπτώσεις υποχρεωτικής κατά τα ως άνω εγγραφής των ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Πηγή: Taxheaven 

Δείτε τη Γνωμοδότηση 50/2018

Alfred - 360°