Εισφορά 2% για διαφημίσεις σε όλο το διαδίκτυο

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018
Εισφορά 2% για διαφημίσεις σε όλο το διαδίκτυο

Σε όλες τις διαφημιστικές εταιρείες και τα media shops στάλθηκε νέα εγκύκλιος του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ (εγκύκλιος 11/2018  27/07/2018) που αφορά την πληρωμή της ειδικής εισφοράς 2% επί των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που γίνονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (Internet).

Η εισφορά πληρώνεται για κάθε διαφήμιση που απευθύνεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν η έδρα του διαφημιζόμενου βρίσκεται εντός ή εκτός Ελλάδας. Πρόκειται για το πρώην αγγελιόσημο του 20%, που ίσχυε για την τηλεόραση, το οποίο συρρικνώθηκε στο 2% και αφορά πλέον τις διαφημίσεις για το Διαδίκτυο. Η εισφορά αυτή αφορά και τους διαδικτυακούς κολοσσούς, όπως Google, Yahoo κ.ά, από τη στιγμή που οι διαφημίσεις απευθύνονται στο ελληνικό κοινό και στα ελληνικά διαδικτυακά Μέσα.

Η διαδικασία πληρωμής είναι παρόμοια με αυτή της πληρωμής του 2% για τις εταιρείες ΜΜΕ και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2018.

Με την ειδική αυτή εισφορά βαρύνεται κάθε διαφημιστική υπηρεσία, παραγωγής ή δημοσίευσης ή προβολής, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο), η οποία δεν τιμολογείται από τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της περίπτωσης β΄ της διάταξης αυτής.

Η διάταξη εφαρμόζεται όταν ο διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό  ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Οι λήπτες της υπηρεσίας επιβαρύνονται με το φόρο και τον αποδίδουν κάθε τέλη του επόμενου μήνα ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΚΕΕΔ θα αναρτηθεί και στο site του Οργανισμού (www.edoeap.gr), εισάγοντας τους κωδικούς του taxisnet.

Κάθε υπόχρεος, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, θα πρέπει έως 30/9/2018 να υποβάλει αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή   του ΕΔΟΕΑΠ, τις Αναλυτικές Καταστάσεις Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 31/8/2018, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπήρχε σχετική δαπάνη.

Η εφαρμογή δεν έχει ανοίξει ακόμα αναμένετε.

Επισυνάπτεται και η σχετική εγκύκλιος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2018

Alfred - 360°