Έκδοση ψηφιακής υπογραφής για επιχειρήσεις

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που μειώνει σημαντικά τις χρονοβόρες συναλλαγές με τις υπηρεσίες, καθώς και το διοικητικό κόστος μπορούν να αποκτήσουν πλέον οι επιχειρήσεις μέσω των επιμελητηρίων.

Ο λόγος για την ψηφιακή υπογραφή, η οποία αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας στον φορέα τη δυνατότητα να λειτουργήσει ψηφιακά χωρίς τη χρήση έντυπων μέσων, ενισχυοντας έτσι και το οικολογικό προφίλ του. Επιπλέον, η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου και σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνη του υπογράφοντος. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθευσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα)

Χθες, σε μία συμβολική κίνηση ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) κ. Κ. Μίχαλος παρέλαβε το πρώτο ψηφιακό πιστοποιητικό από την πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, σε συνεργασία με την Αρχή Πιστοποίησή του Ελληνικού Δημοσίου, που του δίνει τη δυνατότητα χρήσης ψηφιακής υπογραφής.

Για την έκδοση της ψηφιακής υπογραφής οι επιχειρήσεις-επαγγελματίες ακολουθούν τα εξής βήματα:

  • Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικα στο τοπικό επιμελητήριο μέσω της διεύθυνσής http://apps.uhc.gr/digitalsignatures/dsrequest.
  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησής «Ερμής» στην ιστοσελίδα www.ermis.gov.gr.
  • Ελεγχος της εταιρείας/αίτησης που εκπροσωπεί ο αιτών από το τοπικό Επιμελητήριο.
  • Πληρωμή του κόστους απόκτησης της Ψηφιακής Υπογραφής (ανέρχεται σε 98,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
  • Προσέλευση στο Επιμελητήριο για τη φυσική ταυτοποίηση και την έγκριση της αίτησης.
  • Εκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού από τον υπολογιστή της Ψηφιακής Γωνίας του Επιμελητηρίου.  
Alfred - 360°