Ελληνικός Νόμος για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Ο πολυαναμενόμενος Νόμος, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή του GDPR, έρχεται να εξειδικεύσει ορισμένες από τις διατάξεις του Κανονισμού, που ισχύει από τον Μάιο του 2018 και να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα.

Μετά την επιβολή του πρώτου προστίμου για παραβίαση του GDPR από την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  και ενόψει της ψήφισης του Νόμου, κάμπτονται και οι τελευταίες επιφυλάξεις ως προς την ανάγκη εναρμόνισης των επιχειρήσεων με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.    

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της Revival είναι σε θέση να σας παράσχουν άμεσες και ποιοτικές λύσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

     

Alfred - 360°