Εμπόριο

Ο κόσμος του λιανικού εμπορίου δοκιμάζεται καθημερινά, καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών αυξάνονται διαρκώς και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αγοράζει και ζει.

Οι υπηρεσίες της Revival βοηθούν τις εταιρείες λιανικής να εξερευνούν, να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν αποδοτικές λύσεις, σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιούνται, από τις αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών, τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα καταστήματα ένδυσης, μέχρι τα ξενοδοχεία και τους χώρους εστίασης.
Με βαθιά γνώση του λιανικού εμπορίου, εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολογικά εργαλεία και εμπεριστατωμένες αναλύσεις, δίνουμε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις του κλάδου να αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να προχωρούν σε μια σειρά από ενέργειες, όπως την καλύτερη οργάνωση της αποθήκης, τον επανασχεδιασμό των logistics ή τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, με τις λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε, ελαχιστοποιούμε το ρίσκο, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα και δίνουμε προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις. Θέτοντας στο επίκεντρο της επιχείρησης τον καταναλωτή, την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών, αλλά και την αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας προκειμένου να αξιολογήσουμε τα δεδομένα και να προτείνουμε ευέλικτες δράσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς σήμερα και στο μέλλον.