2022

Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,

Η ελληνική οικονομία του 2021 βρίσκεται σε μία ιδιάζουσα κατάσταση, η οποία «μεταφράζεται» ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες του κάθε επιχειρηματία, τόσο στον ελληνικό, όσο και στον διεθνή χώρο.

Έχοντας τις αποσκευές μας γεμάτες με τη σοφία και τη δύναμη που μας έχει εφοδιάσει το δύσκολο προηγούμενο διάστημα, προετοιμαζόμαστε για τα μεγαλύτερα και πιο μακρινά μας ταξίδια σε νέες θάλασσες.

Η Revival SA θα παραμείνει ο αρωγός κάθε στελέχους της εταιρείας σας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους σας. Η επιτυχία του έργου μας, θα συνεχίσει να στηρίζεται στο 360° Responsibility που βρίσκεται στο επίκεντρο της κουλτούρας μας. Αυτό σημαίνει πως φέρουμε την απόλυτη ευθύνη, για κάθε έκφανση στρατηγικής και υλοποίησης του project που έχουμε αναλάβει.

Λειτουργούμε ως ένας μηχανισμός που εκμηδενίζει τον χρόνο εύρεσης στοιχείων και θεμάτων, ώστε να μπορείτε, να έχετε την απαιτούμενη πληροφορία, την ώρα που την χρειάζεστε, σε familiar περιβάλλον, με απλή και εύκολη μέθοδο (mobile, web, data mining & analysis) από οπουδήποτε. Έτσι, μπορείτε να λαμβάνετε data driven διοικητικές αποφάσεις ή να παρουσιάζετε τα αποτελέσματα ενός project σε μηδενικό χρόνο. Με real time στοιχεία και αποτελέσματα, ταχύτατα, αξιόπιστα, εύκολα και αποτελεσματικά.

Το όραμα μας είναι η συνεχής επένδυση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ψηφιακή Μετάβαση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η διαρκής προσθήκη αξίας και η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, αφήνοντας το εταιρικό μας αποτύπωμα για μια προηγμένη και βιώσιμη κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Revival χρησιμοποιεί δείκτες που προσδιορίζουν τις επιδόσεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΠΚΔ), συνεισφέροντας στη διαμόρφωση στρατηγικών, τόσο για την εταιρική αποτελεσματικότητα, όσο για την εξωτερική επιρροή και επικοινωνία.

 

Alfred - 360°