Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Τίτλος: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Περιοχή: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών

Επενδυτική Προτεραιότητα: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Ειδικός Στόχος: Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών  (με προτεραιότητα στους κλάδους της RIS3)

Δράση: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 €

​Ημερομηνία Έναρξης: 11.07.2019

Ημερομηνία Λήξης: 15.01.2019

Ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Alfred - 360°