Ενισχύσεις ΕΣΠΑ 100 εκατ. στην Κεντρική Μακεδονία

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Μια μεγάλη πρόσκληση, προϋπολογισμού ύψους περίπου 100 εκαι. ευρώ, για την ενίσχυση μέσω ίου ΕΣΠΑ μικρών, μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία, ετοιμάζεται να προκηρύξει το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», η πρόσκληση θα αφoρά τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων από τους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, των υπηρεσιών αλλά και του λιανικού εμπορίου και εστίασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη παρέμβαση έπειτα από πολλά χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία για τους κλάδους της εστίασης και του λιανεμπορίου, με όρια που θα επιτρέπουν και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα, η διάρκεια υλοποίησης θα είναι 24 μήνες και η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 15.000 έως 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο, φθάνοντας τουλάχιστον το 50% της συνολικής επένδυσης. Η πρόσκληση θα αφορά υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις με έδρα στην Κεντρική Μακεδονία και αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον Μάιο, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις και περί τον Οκτώβριο θα ανακοινωθούν οι δικαιούχοι, προκειμένου να ακολουθήσει η υλοποίηση των επενδύσεων. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα μπορέσουν να λάβουν αμέσως προκαταβολές, δηλαδή εντός του 2020, για το 10% της συνολικής δαπάνης, καταθέτοντας ισόποση εγγυητική.

Επιλέξιμες δαπάνες Στις επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για επέκταση ή αναβάθμιση κτηρίων, αγορά και αναβάθμιση εξοπλισμού, άυλου κόστους, όπως πιστοποιήσεις, πατέντες και συστήματα καινοτομίας, καθώς και η κάλυψη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού>

Η πρόσκληση αυτή συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό σχεδίασμά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο, που η αγορά δείχνει πάλι να στεγνώνει λόγω των επιπτώσεων και κυρίως του φόβου για την εξάπλωση του κορονοϊού. Να σημειωθεί ότι πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από τις προηγούμενες προσκλήσεις, με τις οποίες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούνται με κεφάλαια ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 

Alfred - 360°