Εντός των ημερών η απόφαση των 120 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
Εντός των ημερών η απόφαση των 120 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές

Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β. Κεγκέρογλου για τις 120 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, απάντησε πριν από λίγο στη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλος.

Ο κος Υφυπουργός ανέφερε ότι σε λίγες ημέρες θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017:

"21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 μπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.".Πηγή: Taxheaven

Alfred - 360°