Η Revival κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Στη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της έχει καταφέρει να παρέχει στους πελάτες της ιδέες και λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Θα σχεδιάσουμε μαζί τις μελλοντικές σας κινήσεις αναλύοντας τους στόχους σας, τα στοιχεία της εταιρείας σας αλλά και τα δεδομένα της αγοράς.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Revival στον τομέα των Investments είναι:    

  • Aνάλυση των οικονομικών στοιχείων, για τον καθορισμό της θέσης του οργανισμού απέναντι στους επενδυτές.
  • Ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς, νέα επενδυτικά προϊόντα και όλες τις άλλες περιοχές που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές, π.χ. κινήσεις των οικονομιών των σχετικών χωρών.
  • Λογισμό οικονομικών επιπτώσεων και εξωγενή παραγόντων, όπως οι φυσικές καταστροφές, καιρικές συνθήκες, πολέμους, κλπ που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση των εταιριών.
  • Οικονομική μοντελοποίηση και πρόβλεψη.
  • Σύνταξη και συγγραφή ερευνητικών αναφορών και κεφαλαίων.
  • Διατύπωση συστάσεων για τη χρηματοδότηση των εταιριών.