Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Επωφεληθείτε από τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ και επιταχύνετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Στη Revival, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ολοκληρωμένη στήριξη μιας επιχείρησης και την ενίσχυση μιας επένδυσης, σε κάθε στάδιο, από την υποβολή του επενδυτικού φακέλου έως και την εκταμίευση της επιχορήγησης.

Προσδιορίζοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών μας, προσφέρουμε έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα και ενεργά επιχορηγούμενα προγράμματα, υποστηρίζοντας επενδύσεις ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανιών και λοιπών επιχειρήσεων.

Μέσω της έκδοσης τραπεζικών δανείων, επιτυγχάνουμε τη χρηματοδότηση των επενδύσεων των πελατών μας, ενώ μέσω της υπηρεσίας μας «Suppliers Cluster», παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις προμηθευτών, για τη βέλτιστη υλοποίηση μιας επένδυσης.

Οι συνέργειες, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Revival, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των στελεχών μας στον ελεγκτικό μηχανισμό, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής προσπάθειας, από τη χρηματοδότηση, τη νομική υποστήριξη και τη φορολογική κάλυψη, έως την οικονομική παρακολούθηση, το marketing και τη στρατηγική της παραγωγικής λειτουργίας.  

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα:

  • Περισσότερες από 1.800 επιτυχημένες επενδύσεις
  • 1 δις ευρώ ενισχυόμενους προϋπολογισμούς
  • 4500 ολοκληρωμένους ελέγχους
  • 50 πρωτιές σε εθνικό επίπεδο
  • 20 βραβευμένα έργα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα αναμένεται

Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Εγγυοδοτικό Ταμείο - ΕΤΑ

 H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοινώνει σήμερα την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με το οποίο θα στηρίξει τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων Μικρομεσαίων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας από το τραπεζικό μας σύστημα.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται δράση 750 ΕΚ ΕΥΡΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός της δράσης «Εργαλειοθήκη ΕΣΠΑ» είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κυρίως για βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου μέσω ΤΠΕ

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Leader Κέρκυρας-Λευκάδας

Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Leader Ζακύνθου

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER Ζακύνθου το οποίο περιλαμβάνει 9 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται η μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, βιοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών, οικοτεχνία, συνεργασίες επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

LEADER ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Η δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ψηφιακό Βήμα

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  Ο προϋπολογισμός της δράσης θα ξεκινήσει από 5.000€ έως 50.000€.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έργα Τουρισμού
Έργα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Έργα Μεταποίησης

Σχετικές Ειδήσεις