Επικαιροποιημένη λίστα ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Δείτε την νέα λίστα όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ

Alfred - 360°