Επιστρέφεται ο ΦΠΑ από μεταβίβαση ακινήτου μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
Επιστρέφεται ο ΦΠΑ από μεταβίβαση ακινήτου μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

Σύμφωνα με τη απόφαση 24/2018, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί ότι η φορολογική αρχή υποχρεούται, ύστερα από υποβολή σχετικής τροποποιητικής δηλώσεως του φορολογούμενου, να επιστρέψει τη διαφορά του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), η οποία προκύπτει μεταξύ αφενός μεν του καταβληθέντος, βάσει της ειδικής δηλώσεως μεταβιβάσεως ακινήτου, και υπολογισθέντος βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, και αφετέρου του προκύπτοντος βάσει της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, όπως προσδιορίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόστηκαν αναδρομικώς από 21-5-2015 οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 4446/2015 ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η αποδοχή της Γνωμοδότησης εκκρεμεί.

Δείτε τη Γνωμοδότηση υπ' αριθμ. ΝΣΚ 24/2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβουΠηγή: Taxheaven

Alfred - 360°