Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017
Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ

Ο Α’ κύκλος της ενιαίας δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ολοκληρώθηκε στις 15/6/2017. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε μία περίοδο κρίσης, το πρόγραμμα προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα πως υπάρχει θέληση και αναγκαιότητα για ανάπτυξη από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις ερευνητικών και καινοτομικών έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 1,640 δις ευρώ. Σε αυτές συμμετείχαν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα καθώς και άλλοι φορείς.

Είναι φανερό, πως οι ελληνικές επιχειρήσεις τολμούν να επενδύσουν σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες και προσωπικό, παρά την αβεβαιότητα και τις μη ευνοϊκές συγκυρίες που διανύουμε. Η κινητικότητα και η ζήτηση που υπάρχει για νέες ευκαιρίες στον τομέα της ανάπτυξης, φανερώνουν μία αισιοδοξία σχετικά με το μέλλον του αναπτυξιακού τομέα.

Η δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Alfred - 360°