Εργαλεία ICAP - Revival

Νέες έξυπνες λύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής σας!

Με γνώμονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, μετά από δεκάδες χρόνων μελέτης και ανάλυσης επί των καθημερινών προκλήσεων του επιχειρηματικού κόσμου, η ICAP Management Consultants σε συνεργασία με την REVIVAL δημιούργησαν 2 νέα πανίσχυρα διαχειριστικά εργαλεία για τη συγκεντρωτική και αυτοματοποιημένη διαχείριση της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

ICAP - REVIVAL newsletter