Η μακρόχρονη συνεργασία της Revival με την Altec ως το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο μεταπώλησης προϊόντων, επισφραγίζει τη στρατηγική απόφαση της επιχείρησης για διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά του τυποποιημένου λογισμικού.   

Το τμήμα ERP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και απευθύνεται σε μεγάλες, μεσαίες και σε μικρές επιχειρήσεις, όσον αφορά υπηρεσίες μελέτης, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων.

Ολοκληρωμένη ομάδα αναλυτών (Business Analysts), συμβούλων (Business Consultants) και προγραμματιστών.

H εταιρία, έχοντας στην διάθεσή της 20 πιστοποιημένους συμβούλους, με πολύχρονη εμπειρία σε μεγάλα και μεσαία ERP συστήματα, επιτρέπει στην κάθε επιχείρηση  να αντικαταστήσει το σύστημα που έως τώρα διέθετε με μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση.

Η προσεκτικά σχεδιασμένη δομή προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέγει με ακρίβεια τις απαραίτητες για αυτόν λειτουργίες, ελαχιστοποιώντας το κόστος επένδυσης και  αποκομίζοντας στο μέγιστο βαθμό απο τα οφέλη των προϊόντων.

Με την υποστήριξη των κατάλληλων εργαλείων αναλύουν και καταγράφουν τις διαδικασίες του πελάτη, εντοπίζουν τα κρίσιμα σημεία, παραμετροποιούν και αναπτύσσουν νέα modules για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της κάθε επιχείρησης. Οι εγκαταστάσεις της εταιρεία είναι πολλές και λειτουργούν όλες με επιτυχία.