Έρχεται το e-πόθεν έσχες τον Οκτώβριο.

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016

Σε γενική πρόβα «φακελώματος», για την πλήρη καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2017 με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, προχωρούν οι αρμόδιες αρχές με το ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» που ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου.

Έτσι, γιατροί, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι, βουλευτές κ.ά. θα κληθούν να γνωστοποιήσουν στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μέσω της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης «πόθεν έσχες», όλα τα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης, ακόμη και μετρητά εκτός τραπεζικού συστήματος ή σε θυρίδες, εφόσον υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ. Δήλωση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί προάγγελο του e-περιουσιολογίου, στο οποίο από τον ερχόμενο, εκτός απρόοπτου και πάλι, Φεβρουάριο οι περίπου 8,5 εκατ. φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα πάντα, από κειμήλια μέχρι και 100 ευρώ που έχουν εκτός τραπεζικού λογαριασμού.

Ωστόσο, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, η εφορία θα έχει φροντίσει προηγουμένως να έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία των υπόχρεων, όπως αυτή προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβάλει, ώστε οι φορολογούμενοι απλώς να τα ελέγξουν και να συμπληρώσουν ό,τι έχουν «αποκρύψει» και είναι κάποιας αξίας, όπως πίνακες, οικογενειακά κειμήλια, ρολόγια κ.λπ. Μέχρι στιγμής, πάντως, στο υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν καταλήξει για το ύψος της αξίας των αντικειμένων πάνω από την οποία θα πρέπει αυτά να δηλωθούν, αλλά και ποιος θα εκτιμά την αξία των περιουσιακών στοιχείων ώστε να συμπεριληφθούν στη δήλωση. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα μετρητά, ακόμη και εάν είναι 100 ευρώ, αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχές σε εταιρείες, μετοχές, καταθέσεις στο εξωτερικό κ.λπ.

Η δήλωση πόθεν έσχες

Η υποβολή των δηλώσεων, στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ενώ το σύστημα θα μείνει ανοιχτό έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Στην εν λόγω δήλωση θα αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του υπόχρεου, δηλαδή ο ΑΦΜ, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο, ενώ σε περίπτωση αλλαγών απαιτείται η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό μητρώο.

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα τα οποία αφορούν τα δηλωθέντα εισοδήματα και αυτά που αφορούν τα ακίνητα, θα μπορούν να αντληθούν από τον ίδιο τον φορολογούμενο από τις φορολογικές του δηλώσεις και το Ε9, ή εναλλακτικά ο υπόχρεος θα μπορεί να αποδεχθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης την απευθείας άντληση των δηλώσεων αυτών από το Taxis.

Άλλωστε, η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του φορολογούμενου στο Taxisnet, ενώ μετά την πρώτη ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής δήλωσης θα καταγράφονται τα επόμενα έτη μόνο οι μεταβολές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι σε δήλωση «πόθεν έσχες» θα κληθούν να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες καταγράφοντας κάθε είδους εισόδημα του προηγουμένου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επυτείρηση και βέβαια όλα τα προσωπικά τους δεδομένα.

Υπενθυμίζεται εξάλλου, όπως αναφέρεται σε παλαιότερη απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ότι με τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων και ιδίως μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα.

Alfred - 360°