Έρχονται εισφορές στο ΙΚΑ με το... μέτρο

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Άλλο ένα ασφαλισιικό «χαράτσι» θα κληθούν να καταβάλουν οι επιχειρηματίες, πιθανόν και από φέτος το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, οι εργοδότες δεν θα καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο με βάση τούς εργαζομένους που πραγματικά απασχολούν και τους μισθούς που τους δίνουν, αλλά και με βάση τους εργαζομένους που... «θα έπρεπε» να απασχολούν με άξονα οκτώ «αντικειμενικά» κριτήρια.... υποκειμενικά καθορισμένα από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας.

Το νέο μέτρο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν την ασφαλιστική επιβάρυνση προς το ΙΚΑ -και όχι μόνο προς τον ΟΑΕΕ (π.χ., εισφορά 20% επί του εισοδήματος τους)-, αλλά και τη νέα δομή ελέγχων: το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών περνά υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εντείνοντας το «κυνήγι» σε βάρος όσων οφειλετών έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και δεν τα ρυθμίζουν.

Τα νέα κριτήρια

Τα νέα «αντικειμενικά» κριτήρια υπολογισμού των εισφορών προς το ΙΚΑ θα είναι:

  • Το είδος της επιχείρησης

  • Το μέγεθος της εγκατάστασής της

  • Το ωράριο λειτουργίας της

  • Η τυχόν εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης

  • Ο κύκλος εργασιών της

  • Οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες

  • Η γεωγραφική θέση της επιχείρησης

  • Η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης

Μεγάλο πλήγμα από το νέο αυτό μέτρο αναμένεται να υποστούν οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τουριστικών καταλυμάτων και της εστίασης.

«Αντικειμενικά» κριτήρια

Αν δηλαδή, για παράδειγμα, το υπ. Εργασίας κρίνει ότι μία συγκεκριμένη επιχείρηση έπρεπε να απασχολεί πέντε εργαζομένους -δεδομένου ότι έχει μεγάλες εγκαταστάσεις ή μεγάλο τζίρο- και όχι τρεις, όπως αυτή δηλώνει στο ΙΚΑ, τότε η εν λόγω επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και για πέντε και όχι για... τρεις εργαζομένους. Σε περίπτωση, μάλιστα, που οι τρεις δηλωμένοι στο ΙΚΑ εργαζόμενοι του ίδιου παραδείγματος είναι μερικώς απασχολούμενοι, ο εργοδότης θα μπορεί εναλλακτικά να καταβάλλει εισφορές σαν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να ήταν... πλήρους απασχόλησης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε, σε αυτή την περίπτωση, να οδηγήσει σε αύξηση έως και 70% των καταβαλλόμενων εισφορών του εργοδότη προς το ΙΚΑ.

Με άλλα λόγια, οι εργοδότες, εκτός από την ασφαλιστική εισφορά 20% για τον κλάδο κύριας ασφάλισης, την εισφορά 6,9% για τον ΕΟΠΥΥ (θα ισχύσουν από 1/1/2017), την αύξηση κατά 0,5% της εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση των ατόμων που απασχολούν (πιθανόν από 1/7/2016) αλλά και τις αυξήσεις στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν μια επιπλέον εισφορά στο ΙΚΑ για τους εργαζομένους που «θα έπρεπε» να απασχολούν, ανεξάρτητα από το αν τους απασχολούν στην πραγματικότητα ή... όχι.

Έτσι, ενώ από 1/1/2017 καταργείται το σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι), το οποίο βασιζόταν στο τεκμαρτό εισόδημα των αυταπασχολουμένων, επαγγελματιών και επιστημόνων που είναι ασφαλισμένοι σε αυτά τα Ταμεία, επιβάλλεται σύστημα «τεκμαρτού» υπολογισμού των εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρηματίες για τις εισφορές προς τομέα ασφάλισης των εργαζομένων τους οποίους απασχολούν.

Alfred - 360°