ΕΣΠΑ: 120 εκατ. για νέες τουριστικές ΜΜΕ

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017
ΕΣΠΑ: 120 εκατ. για νέες τουριστικές ΜΜΕ

Με 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) αναμένεται να προκηρυχτεί πολύ σύντομα το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Ήδη το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει καταρτίσει τον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής της δράσης και το μόνο που απομένει είναι η προκήρυξή της. Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 50%. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από μμε σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του ν. 4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της χώρας μας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη δράση θα αναφέρονται αναλυτικά σε σχετικό παράρτημα. Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονται:

1. Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον ν. 4276/2014)

2. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

■ Ξενοδοχεία

Περιορισμοί: Δυναμικότητα από δέκα έως και πενήντα κλίνες. Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο, του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

■ Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προ βλέπονται στο π.δ. 33/1979

■ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)

3. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

■ Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Περιορισμοί: Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: Τρεις

■ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά)

Περιορισμοί: Ελάχιστη δυναμικότητα δέκα κλίνες

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τρίτον ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.

4. Τουριστικά γραφεία

■ Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α' 199)

■ Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων

■ Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ,εκ

■ Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977

■ Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

5. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με ιούς επιλέξιμους ΚΑΔ, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

■ Αθλητικός Τουρισμός:

α) στη θάλασσα (πχ καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα),

β) σε λίμνες - ποτάμια (π,χ canoe kayak, rafting κ.ά.), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (πχ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός-Αλεξίπτωτο πλαγιάς, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά.).

■ Θαλάσσιος τουρισμός:

Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα, όπως πχ θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).

• Τουρισμός υπαίθρου

α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται σης χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες,

β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (πχ παρατηρητήρια κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια),

γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και

δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.

• Άλλες ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, πχ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά

6. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά θα περιγράφονται σε πίνακα σχετικού παραρτήματος.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις κατηγορίες επιλέξιμων που παρατίθενται στον πίνακα δαπανών.

 

> Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 25.000 έως 400.000 ευρώ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ

Ειδικό για τις επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)“ (ΚΑΔ: 55.3 και αναλυτικούς αυτού!, ο ανώτατος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σης 200 000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημοσίας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικοί) σχεδίου συμπεριλαμβανόμενου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Η προθεσμία ολοκλήρωσής των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΙΚΕ) στον ιστότοπο www.openOyseis.gr/mis. κάνοντας χρήση του τυποποιημένου από ΠΣΚΕ έντυπου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα το υποχρεωτικά προς συμπλήρωσή πεδία του ΠΣΚΕ δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Απόκομμα Εφημερίδας

Alfred - 360°