ΕΣΠΑ: Νέα γραμμή πίστωσης 2 δισ. για μικρες και vεες επιχειρήσεις.

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Τετραπλό «BYPASS» για την παροχή ρευστότητας κοντά στα 2 δισ. στην αγορά επιχειρεί το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ Κώστας Γαλιάτσος μιλώντας στην «Οικονομία» περιγράφει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ετοιμάζει το Ταμείο για τη χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, την παροχή εγγυήσεων για την απρόσκοπτη τραπεζική χρηματοδότηση εταιρειών και τη μετοχική συμμετοχή του σε επιχειρήσεις.

Η πλήρης ενεργοποίησή τους αναμένεται σε τρεις με τέσσερις μήνες.

 1. Η ρευστότητα αυτή θα διατεθεί με τη δημιουργία του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας II», το οποίο «ενισχύεται με κονδύλια του ΕΣΠΑ ύψους 400 εκατ. και για τον σκοπό αυτόν ήδη έχει βγει η πρόσκληση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην οποία θα υποβάλουμε την πρότασή μας για να ξεκινήσει η λειτουργία του», λέει ο κ. Γαλιάτσος.
  Στόχοι του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
  Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του.
  Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου θα είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όλων των τύπων (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους εννέα στρατηγικούς τομείς του προγράμματος, αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.
  Οι εννές τομείς είναι: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία και Τουρισμός.

 2. Το δεύτερο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή χρηματοδότησης είναι «η σύσταση του υπο-ταμείου Μικροπιστώσεων, το οποίο θα υπάγεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II.» «Ο προϋπολογισμός του είναι 50 εκατ. Με αυτά τα χρήματα σκοπός είναι να δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και έχουν ανάγκη από χαμηλά κεφαλαία. Το ανώτατο ποσό που θα χορηγείται θα είναι τα 25.000 ευρώ, ενώ το μέσο ύψος της μικροπίστωσης ανέρχεται στα 7.000 με 8.000 ευρώ», εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ.

 3. Το τρίτο εργαλείο που θα ανακοινωθεί σύντομα είναι η συνεργασία του ΕΤΕΑΝ με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ώστε να συσταθεί ένα ξεχωριστό Ταμείο Χαρτοφυλακίου, το λεγόμενο και ως Fund of Funds. Ο προϋπολογισμός του είναι στα 300 εκατ. και αυτά θα χρησιμοποιηθούν ώστε τα δύο ταμεία να μπαίνουν μέτοχοι σε νέες αλλά και υφιστάμενες εταιρείες.

 4. Το τέταρτο μέσο για την παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες, «με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας ώστε να δανειοδοτούν επιχειρήσεις», όπως σημειώνει ο κ. Γαλιάτσος, είναι η χορήγηση εγγυήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ, το Ταμείο δυνητικά μπορεί να παρέχει εγγυήσεις άνω του 1 δισ. «Σύντομα», συνεχίζει, «θα ανακοινωθούν συνεργασίες μας με τις τράπεζες για χρηματοδότηση επιχειρήσεων με εγγυήσεις του ΕΤΕΑΝ».

 

Πηγή: εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”

Alfred - 360°