ΕΣΠΑ: Νέο σύστημα διαχείρισης και υποβολής ερωτημάτων προς το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ως εκ τούτου καλείστε στο εξής να υποβάλλετε τα ερωτήματα σας απευθείας σε ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Κέντρου Υποστήριξης της ΓΔΙΕ, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υποβολή πάσης φύσεως ερωτημάτων αναφορικά με την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου. Για την υποβολή ερωτημάτων, προαπαιτείται η εγγραφή σας στο σύνδεσμο http://ehd.ependyseis.gr/ πατώντας «Εγγραφή» και συμπληρώνοντας τα ζητούμενα προσωπικά σας στοιχεία στην εμφανιζόμενη σελίδα. Μετά την είσοδο, επιλέξτε το μενού «Ερωτήματα infodesk» και στη συνέχεια «Νέο Ερώτημα».

Η υποβολή κάθε ερωτήματος ολοκληρώνεται ακολουθώντας τέσσερα βήματα σύμφωνα με τον οδηγό της ιστοσελίδας:

  • 1ο βήμα: συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο και email).
  • 2ο βήμα: συμπληρώνετε το πεδίο «Τίτλος» και στη συνέχεια συντάσσετε το κείμενο του ερωτήματος σας στο πεδίο «Περιγραφή αιτήματος».
  • 3ο βήμα: συμπληρώνετε το πεδίο «Κατηγορία», όπου σας ζητείται να εντάξετε το περιεχόμενο του ερωτήματος σε κάποια από τις προκαθορισμένες κατηγορίες (π.χ. «Αναπτυξιακός νόμος/θεσμικό πλαίσιο», «Αξιολόγηση Επενδύσεων», «Έλεγχος/Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις», κ.τ.λ.).
  • 4ο βήμα: παρέχεται προαιρετικά η δυνατότητα να επισυνάψετε τυχόν ηλεκτρονικό συνοδευτικό υλικό στο ερώτημα, πατώντας «Επιλογή Αρχείου» και στη συνέχεια «Αποστολή». 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων, η τελική καταχώρηση του ερωτήματος γίνεται πατώντας «Αποστολή Αιτήματος». Σε συνέχεια της υποβολής, το ερώτημα προωθείται, αντιστοίχως του περιεχομένου του σε αρμόδιο υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος και αναλαμβάνει τη σύνταξη απάντησης. Ακολούθως, αποστέλλεται στην διεύθυνση email που υποβάλατε κατά την εγγραφή σας, σύνδεσμος προς το κείμενο της σχετικής απάντησης.

πηγή: www.ependyseis.gr

 

 

 

 

Alfred - 360°