ΕΣΠΑ: Το νέο πρόγραμμα του «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017
ΕΣΠΑ: Το νέο πρόγραμμα του «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

Εντός Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον II» για 31.500 νοικοκυριά.

Επιδότηση έως και 17.500 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μπορούν να διεκδικήσουν 31.500 νοικοκυριά μέσα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον II», το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Οκτωβρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανέρχεται στα 292.180.000 ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα συνδυαστικής χρηματοδότησης για τα έργα που πρέπει να κάνουν στα κτίρια. Για την ακρίβεια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό της επιδότησης, άτοκο δάνειο και ίδια κεφάλαια.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ κυμαίνεται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών, με ανώτατο ποσοστό το 70%, όπως φαίνεται και αναλυτικά από το γράφημα.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν οριστεί επτά κατηγορίες δικαιούχων.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τα 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, και η αμοιβή του συμβούλου έργου.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται προσδιορίζονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και αυτές είναι:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος ή της στέγης και της πιλοτής.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης με συμβατικά καύσιμα.

4. Αναβάθμιση συστημάτων με εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ.

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

• Χρησιμοποιείται ως κατοικία

• Φέρει οικοδομική άδεια

• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτιρίου, επιλέξιμη κατοικία, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: • Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται, όμως, ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ., κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

• Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτιρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά το μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ

Alfred - 360°