ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση 420 εκατ. ευρώ σε 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017
ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση 420 εκατ. ευρώ σε 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση ύψους 420 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προσφέρουν τέσσερις συμβάσεις που υπέγραψε πριν από μερικές ημέρες το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η υπογραφή των συμβάσεων αυτών κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, γνωστού και ως «σχεδίου Γιούνκερ». Το σχέδιο αυτό αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και 183,5 δισ. ευρώ στο σύνολο της Ευρώπης. Ήδη για τη χώρα μας έχουν εγκριθεί πάνω από 350 εκατ. ευρώ προς ενδιάμεσες τράπεζες που υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ (μετά τη φάση της πρώτης αξιολόγησης, προεπιλέχθηκαν 42 έργα).

Αναφορικά με τις τελευταίες συμβάσεις που υπογράφηκαν, αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες από 2.000 ΜμΕ να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις για την επέκτασή τους, την ανάπτυξη καινοτομιών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Παράλληλα θα επιτρέψουν στις δύο τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια με σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COSME. Οι τράπεζες θα στηρίξουν επίσης καινοτόμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «InnovFin - Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», η οποία στηρίζεται από το προγράμματος ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕταΕ, Pier Luigi Gilibert, «μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο το ΕΤΣΕ θα επιτρέψει στο ΕΤαΕ να στηρίξει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προς ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις και οι τέσσερις εγγυήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin θα δημιουργήσουν καίριες επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές ΜμΕ»

Συνολικά για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις η κυβέρνηση σχεδιάζει την άμεση ενίσχυσή τους με πόρους της τάξης των 2 δισ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, «μέσα στον μήνα θα ξεκινήσει η εκταμίευση για το ΕΣΠΑ από τον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (^crowaccount), ενώ ετοιμάζεται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II που θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων με αρχικό κεφάλαιο 400 εκατ. ευρώ το οποίο με τη μόχλευση θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, εντός Μαΐου ξεκινά και η διαδικασία επιλογής των διοικητών των 12 υποταμείων του Ταμείου Συνεπενδύσεων». Πιο αναλυτικά, ακολουθεί άμεσα ο δεύτερος κύκλος των 4 δράσεων του ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ

ευρώ (ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναβάθμισης ΜμΕ, ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ, νεοφυής επιχειρηματικότητα) 280 εκατ. από το ΕΣΠΑ Θυμίζουμε ότι για την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη σύζευξή τους με το υψηλά μορφωμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, υλοποιείται ήδη σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας η δράση του νέου ΕΣΠΑ «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (με συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ), ενώ έπονται προγράμματα που θα χρηματοδοτήσουν:

  • την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων,
  • τις δράσεις εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διεθνοποίησή τους,
  • τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (είηςιετς & metaclimere) για τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, και
  • τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιβαλλοντική βιομηχανία, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

Αναφορικά με τον ανοικτό καταπιστευτικό λογαριασμό (^crowaccount), πρόκειται για έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η εκταμίευση πρόκειται να ξεκινήσει εντός Μαΐου.

Παράλληλα, ετοιμάζεται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II, το οποίο θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων. Τα αρχικά κεφάλαια θα είναι της τάξης των 400 εκατ. ευρώ που με τη μόχλευση θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ θα συνδυάζεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης και χαμηλά επιτόκια.

Ακόμη, μέσα από το Ταμείο Συνεπενδύσεων (EquiFund) θα Τα κεφάλαια θα προέλθουν από τις 4 συμβάσεις που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την Alpha Bank και την Πειραιώς μπορούν, για πρώτη φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν κεφάλαια από μεγάλους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που δεν μπορούσαν έως τώρα να τις προσεγγίσουν λόγω του μικρού τους μεγέθους.

Το αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 260 εκατ. ευρώ, ενώ με τη μόχλευση θα ξεπεράσει τα 500 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο Ταμείο Συνεπενδύσεων στην Ευρώπη.Μέσα στον Μάιο ξεκινά η διαδικασία επιλογής των διοικητών των 12 υποταμείων του.

Τέλος το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα και επαγγελματίες που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

 

Πηγή : ΈΘΝΟΣ

Alfred - 360°