Εταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη (ΕΚΕ)

Η REVIVAL Consulting Services SA, σε ολόκληρη την διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής μέχρι σήμερα, έχει αποδείξει εμπράκτως την διαχρονική της ευαισθησία και τον σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και την ανάπτυξη της κοινωνίας εν γένει, απόρροια των αξιών και της φιλοσοφίας που διακατέχουν την εταιρεία και την αλληλεπίδραση της με όλους τους κοινωνικούς φορείς. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η συνεισφορά στις τέχνες και τις επιστήμες, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματικής ιδέας, του ενδιαφέροντος και της κουλτούρας μας.   

Η REVIVALSA υποστηρίζει σημαντικά κοινωνικά αίτια, εστιάζοντας τις προσπάθειες της σε πρωτοβουλίες υψίστης σημασίας. Καλύπτει αίτια συμπεριλαμβανομένων του περιβάλλοντος της αγοράς και της κοινωνίας, της φιλανθρωπίας και συναφείς δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του πολιτισμού και της παιδείας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Μέσω της κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά, υποστηρίζοντας κοινωνικά προγράμματα ή πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αστικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Τα προγράμματα της ΕΚΕ διευρύνονται διαρκώς, με στόχο την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων και την στήριξη της κοινωνίας στο ευρύτερο πλαίσιο, προσδοκώντας την πρόοδο και την ευημερία της.

Βασικός στόχος της REVIVALSA είναι να λειτουργεί ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με το κτίσιμο αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το ευρύ κοινό και κορωνίδα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ως κοινωνική οντότητα, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για όλους εμάς νοοτροπία ζωής και αναπόσπαστο τμήμα της μακροχρόνιας στρατηγικής μας.  

Κεντρικός άξονας και κύριος γνώμονας κάθε μας ενέργειας είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με αξιοπιστία, συνέπεια, αξιοπρέπεια και απόλυτη διαφάνεια, συνεισφέροντας σημαντικά στην δόμηση μιας καλύτερης και προηγμένης ανθρώπινης κοινωνίας. 

revival photo36

Η Revival στηρίζει το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Εδώ και 20 συναπτά έτη, η Revival S.A συναισθανόμενη την εταιρική κοινωνική της ευθύνη, στηρίζει έμπρακτα τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, συνεισφέροντας στο κοινωνικό γίγνεσθαι  με όλες τις δυνάμεις της. Οι πρωτόγνωρες δυσμενείς συνθήκες της τρέχουσας περιόδου, ενδυναμώνουν την αίσθηση ευθύνης και αναζωπυρώνουν την ανάγκη της προσφοράς στα κοινωνικά ασθενέστερα σύνολα. 

Read More »
revival photo312

Η Revival στηρίζει την νεολαία και στέκεται αρωγός στους μαθητές των ακριτικών περιοχών

Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση αποτελεί το εργαλείο για να μπορούν οι μαθητές να κάνουν την εμπειρία και την γνώση κτήμα τους και εργαλείο για την ολοκληρωμένη ενηλικίωση τους, η Revival συνεισφέρει για άλλη μία χρονιά το κόστος για την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών του Γυμνασίου στο Ακριτικό χωριό Παρακαλάμου των Ιωαννίνων.

Read More »

Η Revival είναι μέλος: