Οργανωτικη Δομη

Η ευέλικτη, απλή και οριζόντια δομή μας, προάγγελος της επιτυχίας!

Η Revival, πιστή στο όραμα της για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψίστης ποιότητας, ακολουθεί την μοντέρνα οριζόντια δομή των σύγχρονων επιχειρήσεων. Αποτελείται από λιγότερα διοικητικά επίπεδα σε σχέση με την παραδοσιακή γραφειοκρατική δομή, ενισχύοντας την ευελιξία της επιχείρησης.  

Το οργανόγραμμα χαρακτηρίζεται από το χαμηλό ύψος και το μεγάλο πλάτος. Η ευέλικτη και απλή αυτή δομή προσαρμόζεται άμεσα στα, διαρκώς, νέα δεδομένα της αγοράς και των εξελίξεων. Στόχος της ανώτερης δομής είναι η ταχύτερη, αρτιότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των Συνεργατών της επιχείρησης καθώς και η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων (decentralized decision-making) με ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλιών.

Η εταιρική μας δομή με τις συντομότερες γραμμές επικοινωνίας, επιτρέπει την άμεση λήψη αποφάσεων, την άμεση επίλυση προβλημάτων και την αποτελεσματική επικοινωνία με τον Συνεργάτη. Όλα τα παραπάνω, οδηγούν εγγυημένα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ικανοποίηση των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Η Revival βασίζεται στις συνέργειες του ανθρώπινου δυναμικού της και «ενδυναμώνει» τους ανθρώπους της ούτως ώστε να γίνουν «ηγέτες του εαυτού τους». Να είναι αυτοΰποκινούμενοι (self-motivated), να είναι πρόθυμοι στην ανάληψη ευθύνης, να λειτουργούν με ενσυναίσθηση, να παθιάζονται με την εξέλιξη τους, να είναι άνθρωποι που οι επιδόσεις τους ξεπερνούν τις ικανότητες τους (overachievers) και να έχουν την τάση της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.  

Η ψυχή της εταιρείας μας, που χαρακτηρίζεται από την επίπεδη δομή της, είναι οι άνθρωποι της. Είναι άνθρωποι με ταλέντο, ανήσυχοι, με βαθειές γνώσεις και καινοτόμες ιδέες. Τέτοιοι άνθρωποι δεν θα μπορούσε να υπήρχαν σε μια κατάσταση ιεραρχίας παρά μόνο σε εκείνη της ισορροπίας.

Η Revival είναι μέλος: