Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Συμμετοχή στην εκδήλωση Saving Food Festival

Η Revival ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, συμμετέχει στην εκδήλωση  Saving Food Festival

Περισσότερα

Συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση ΜΠΟΡΟΥΜΕ