Ετήσια Απογραφή Αποθήκης

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Ενόψει του τέλους χρήσης, όλοι θα πρέπει να συντονίσουμε τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την ετήσια απογραφή της αποθήκης της εταιρείας μας.

Η διαδικασία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες : 

  • Να οριστεί εγκαίρως ο χρόνος της απογραφής.

Η απογραφή ενδείκνυται να γίνεται λίγες ημέρες πριν τη λήξη του έτους ή τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Η αποθήκη θα πρέπει να παραμένει κλειστή, κατά το διάστημα της απογραφής, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα ή χειριστικά λάθη.

  • Ορισμός χώρου και προσωπικού απογραφής.

Θα πρέπει να διαχωριστεί το «συνεργείο απογραφής» ανάλογα με το προσωπικό και τους χώρους που πρέπει να απογραφούν, ώστε να είναι ξεκάθαρο το ποιος θα απογράψει τι.

  • Λίστες απογραφής.

Σε περίπτωση που η απογραφή γίνεται με το χέρι και όχι με scanner, προτείνεται να ετοιμαστούν λίστες όπου θα έχουν εκτυπωθεί οι κωδικοί από το πρόγραμμα με τα υπόλοιπα αποθήκης και δίπλα να υπάρχει χώρος για να γράφονται οι ποσότητες που έχουν βρεθεί. Στην περίπτωση που υπάρχει μηχανογραφικό πρόγραμμα, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης απογραφής με ευελιξία σύγκρισης της πραγματικής φυσικής καταμέτρησης με την παλαιά του συστήματος.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η εργασία της απογραφής είναι μία απλή διαδικασία, φτάνει να έχει οργανωθεί έγκαιρα με βάση τις ανάγκες της κάθε εταιρείας. Η διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίσει την ορθότητα του αποτελέσματος!

H Revival, θέλοντας να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις βασικές ανάγκες διαχείρισης αποθηκών μιας επιχείρησης, δημιούργησε τη νέα εφαρμογή διαχείρισης αποθηκών «MiniSCAN» η οποία προστίθεται στις υπηρεσίες των προγραμμάτων της εταιρείας ALTEC παρέχοντας:

• υψηλό βαθμό αξιοπιστίας

• χαμηλό κόστος απόκτησης

• εύκολη διαδικασία εγκατάστασης

• λειτουργία χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση των χρηστών

 Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή επεξήγηση.

Alfred - 360°