Εξαγορά Πελατολογίου από την REVIVAL S.A.

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2009

Τη θέση της στον χώρο των λύσεων πληροφορικής που βασίζονται σε εφαρμογές της Altec ενισχύει η REVIVAL S.A. μέσω της εξαγοράς του πελατολογίου της Altec της εταιρείας “IT EASYCON HELLAS Πληροφορική ΕΠΕ.”

Με την κίνησή της αυτή η REVIVAL S.A. ενισχύει ακόμα περισσότερο το πελατολόγιο της ενώ αποτελεί ήδη το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο σε συμβούλους στο δίκτυο της Altec.

Alfred - 360°