Εξι βήματα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

Σε έξι βήματα και το αργότερο σε έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης θα ολοκληρώνεται η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, που αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη ανοικτά θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς, πρόθεση του υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου είναι οι τελικές διορθώσεις να γίνουν κατά το στάδιο της διαβούλευσης, προκειμένου να μην χαθεί άλλος χρόνος και να ξεκινήσει η διαδικασία για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, που μπορούν να διασωθούν μέσα από μια διαδικασία οριστικής διευθέτησης των οφειλών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» και από τη μέχρι σήμερα διαβούλευση, στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα μπορούν να μπουν όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών τους στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας, δηλαδή στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Το νομοσχέδιο προβλέπει ελάχιστο όριο οφειλών για την ένταξη στη διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στο πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί για να υποδεχθεί τις αιτήσεις. Με βάση την ελληνική πρόταση το όριο θα είναι τα 15.000 ευρώ, ενώ οι θεσμοί προτείνουν να αυξηθεί στα 50.000 ευρώ. Από τη μέχρι σήμερα διαβούλευση φαίνεται ότι εκτός ρύθμισης θα είναι όλοι οι παρακρατούμενοι φόροι (ΦΠΑ, ΦΜΥ) και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παρακρατηθεί, ενώ ανοικτό είναι το θέμα ποιες οφειλές θα ενταχθούν στη ρύθμιση, με την ελληνική πλευρά να προτείνει όλες τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2016 και τους θεσμούς αυτές που έχουν δημιουργηθεί έως τα τέλη του 2015. Τα βασικά βήματα που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει είναι τα εξής:

1. Υποβολη αίτησης. Στο στάδιο αυτό θα ελέγχεται και το κατά πόσο η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας πληροί τα κριτήρια ένταξης στην εξωδικαστική διαδικασία. Το κριτήριο αυτό θα είναι η λειτουργική κερδοφορία με βάση τον δείκτη EBITDA κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις και αντίστοιχα το αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα) σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία θετική χρήση, ενώ στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, η βιωσιμότητα θα τεκμηριώνεται περαιτέρω με σχετική έκθεση που θα ανατίθεται σε ανεξάρτητο μελετητή. Αντίθετα, για τις μικρές επιχειρήσεις ή τους ελεύθερους επαγγελματίες η αξιολόγηση θα είναι αυτοματοποημένη μέσα από ειδική φόρμα.

2. Με την αποδοχή της αίτησης – για την υποβολή της οποίας θα απαιτείται η καταβολη παράβολου (συζητείται να είναι μεταξύ 200 και 400 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης) – θα γίνεται και η ανάθεση σε συντονιστή μέσα από το μητρώο των επαγγελματιών που έχουν αυτή την ιδιότητα.

3. Ο συντονιστής θα καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συνάντηση εντός 15 ημερών, κατά την οποία θα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες λύσεις για τη διευθέτηση της οφειλής.

4. Θα ακολουθούν διαδοχικές συναντήσεις - εάν κρίνεται απαραίτητο- κατά τις οποίες θα συζητούνται οι προτεινόμενες λύσεις και αφού έχει διασφαλιστεί ότι υπάρχει πρόοδος, δηλαδή αφού συναινεί στην παράταση το 60% των πιστωτών. Η όλη διαδικασία μετά και από τις παρατάσεις δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο, αλλά το χρονοδιάγραμμα ως προς τις 15νθήμερες συναντήσεις θα είναι πιο ευέλικτο για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

5. Θα παρουσιάζεται η τελική λύση, που πρέπει να φέρει τη σύμφωνη γνώμη του 60% των πιστωτών ή του 40% όσων έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η λύση για ρύθμιση των οφειλών και ενδεχόμενο «κούρεμα» θα προβλέπει την εξόφληση της οφειλης με κατανομή των δόσεων βάσει της κατανομής των χρεών της επιχείρησης σε κάθε πιστωτή. Κάθε πιστωτής θα διασφαλίζεται ότι θα πάρει όσα θα έπαιρνε σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης

6. Η συμφωνία θα επικυρώνεται και θα ενεργοποιείται, δεσμεύοντας το σύνολο των πιστωτών.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Alfred - 360°