ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ: Ευνοϊκές ρυθμίσεις αναζητούν περίπου 60.000 οφειλέτες

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ: Ευνοϊκές ρυθμίσεις αναζητούν περίπου 60.000 οφειλέτες

Από την ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι τις 11 Ιανουάριου 2019, σχεδόν 60.000 οφειλέτες ξεκίνησαν τη διαδικασία, εκ των οποίων περίπου 1 στους 10 έχει ήδη υποβάλει αίτηση

Από αυτούς σχεδόν 1 στους 4,7 οφειλέτες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία, λόγος ο οποίος αναμένεται να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, καθώς το πλαίσιο έχει γίνει πιο απλό και πιο φιλικό σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους

Σύμφωνα με την ηγεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), σε καθημερινή βάση δεκάδες επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτησή τους

Συνοπτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΓΔΙΧ, από τις 3 Αυγούστου 2017, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρμα του εξωδικαστικού, μέχρι τις 11 Ιανουάριου 2019, έχουν αρχίσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 59.394 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, έκτων οποίων υποβλήθηκαν 6.269 αιτήσεις

Από αυτούς έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1.342 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δηλαδή περίπου 1 στους 4,7 οφειλέτες που υπέβαλε αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. σε διαπραγμάτευση με τους πιστωτές). Αξίζει να αναφέρουμε ότι αρκετοί οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους, με σκοπό την ένταξη των οφειλών του 2017 ή τη διόρθωση της δήλωσης περί πτωχευτικής ικανότητας

Πιο αναλυτικά, με βάση τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, όπως τα συνέταξε η Ομάδα Υποστήριξης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού Ρύθμισης Οφειλών της ΕΓΔΙΧ, στις 75 εβδομάδες λειτουργίας της για επιχειρήσεις και ομόρρυθμους εταίρους, 39.013 εκκίνησαν τη διαδικασία, 9.064 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και υποβλήθηκαν 2.440 αιτήσεις. Από αυτές 1.155 έχουν λάβει βεβαίωση πληρότητας, 710 ξεκίνησαν διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές, ενώ ήδη 149 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη tous, npos ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και προμηθευτές

Σε ό,τι αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις 49 εβδομάδες λειτουργίας της πλατφόρμας για την κατηγορία αυτή (5 Φεβρουάριου 2018 -11 Ιανουάριου 2019), 18.940 εκκίνησαν τη διαδικασία, 11.747 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα, 3.511 αιτήσεις υποβλήθηκαν και εξ αυτών ήδη 1.040 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους npos ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Τέλος, αναφορικά με τους αγρότες, στη διάρκεια των 28 εβδομάδων όπου λειτουργεί η πλατφόρμα (27/6/2018 Ηδη 1 crtous 10 έχει ήδη υποβάλει αίτηση και σχεδόν 1 στους 4,7 οφειλέτες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία 11/1/2019), 1.441 εκκίνησαν τη διαδικασία, 1.026 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα, ενώ υποβλήθηκαν 318 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κ.λπ. τράπεζες υπό εκκαθάριση)

Εξ αυτών ήδη 15 3 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ 

Alfred - 360°