Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις καθορισμού των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου συμμετοχής του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, όπως και για τον καθορισμό της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Alfred - 360°