Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Πώς θα ρυθμίζονται και πώς θα κουρεύονται οφειλές προς ΕΦΚΑ

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017
Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Πώς θα ρυθμίζονται και πώς θα κουρεύονται οφειλές προς ΕΦΚΑ

Από το «κόσκινο» του Κέντρου Είσπραξης' Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα περνά η κινητή και ακίνητη περιουσία όσων έχουν οφειλές προς- τα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν να ενταχθούν στις διαδικασίες του εξωδικαστικού συμβιβασμού των επιχειρήσεων.

Αυτό προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία καθορίζει ποιες ασφαλιστικές οφειλές θα μπορούν να ενταχτούν στις ρυθμίσεις και να κουρευτούν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, αλλά και ποιο θα είναι το πρόγραμμα των δόσεων που αφορά κάθε οφειλέτη.

Βασικό κριτήριο για να προχωρήσει η αναδιάρθρωση στο πλαίσιο του εξωδικαστικού με τη συμμετοχή και των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία θα είναι το συνολικό ποσό που θα πληρωθεί τελικά στον ΕΦΚΑ, μετά και την αναδιάρθρωση της οφειλής, να μην είναι μικρότερο από εκείνο που θα εισέπραττε ο ΕΦΚΑ εάν εκποιούσε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον οφειλέτη ή προχωρούσε στην εκτέλεση άλλων αναγκαστικών μέτρων εις βάρος του οφειλέτη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Για τον σκοπό αυτόν το ΚΕΑΟ θα προχωρά σε αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, των συνοφειλετών ή των εγγυτήτων.

■ Για την περίπτωση των ακινήτων, η αξιολόγηση θα γίνεται με έκθεση εκτιμητή ακινήτων η οποία θα προσκομίζεται από τον οφειλέτη ή τους άλλους πιστωτές. Αν όμως δεν υπάρχει ανάλογη έκθεση, τότε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θα λαμβάνει υπόψη του τη φορολογητέα άξια των ακινήτων για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, ενώ για ακίνητα για τα οποία δεν προσδιορίζεται ΕΝΦΙΑ θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική τους αξία.

■ Για μεν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, τα οποία σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όπως αποθέματα, ενσώματα και άυλα πάγια, αλλά απαιτήσεις, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές, θα λαμβάνεται υπόψη έκθεση οικονομολόγου μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εφόσον η εταιρεία πραγματοποιεί τζίρο μεγαλύτερο του 1,5 εκατ. ευρώ.Εφόσον υπάρχουν κινητά μεγάλης αξίας, άνω των 2.000 ευρώ το καθένα και συνολικά έως 30.000 ευρώ, η αξία θα αναγράφεται στην αίτηση ένταξης του οφειλέτη. Όμως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, θα μπορούν να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία.

■ Για τα μικρής αξίας κινητά κάτω των 30.000 ευρώ θα λαμβάνεται υπόψη η αξία που θα αναφέρει ο οφειλέτης στην αίτησή του.

ΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ.

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που θα μπορούν να ενταχθούν σε συμφωνία αναδιάρθρωσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και κατά την ημερομηνία υποβολής της· αίτησης θα πρέπει να είναι βεβαιωμένες.

Σύμφωνα με την απόφαση, δεν προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής, ενώ κατά περίπτωση η διαγραφή, η οποία αφορά μόνο νόμιμες προσαυξήσεις, τέλη καθυστερήσεων και άλλες επιβαρύνσεις, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά το 85%.

Για οφειλές έως 300.000 ευρώ αρμόδιες για έγκριση θα είναι περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ, η σύμβαση αναδιάρθρωσης της οφειλής θα εγκρίνεται από τον συντονιστή έπειτα από σύμφωνη γνώμη του διοικητή του ΕΦΚΑ. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις θα εξετάζονται όλοι οι παράμετροι που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα της οφειλής.

Όμως για περιπτώσεις που το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έχει κάνει δική του μελέτη βιωσιμότητας και το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο, θα δεν θα συναινεί στη συμμετοχή του στη ρύθμιση αναδιάρθρωσης της οφειλής.

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ.

Οι δόσεις που μπορούν να καθοριστούν για την αποπληρωμή της οφειλής δεν μπορεί να ξεπερνούν τις 120. Ωστόσο, στις περιπτώσεις μικρότερων οφειλών έως 3.000 ευρώ, προβλέπονται 36 δόσεις με μηνιαία δόση άνω των 50 ευρώ και χωρίς καμία διαγραφή ποσού. Για οφειλές άνω των 3.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ, η εξόφληση θα γίνεται τμηματικά σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ, και δεν προβλέπεται καμία διαγραφή βασικής οφειλής αλλά μόνο τόκων και προσαυξήσεων έως 85%.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που οι οφειλές προς όλους τους πιστωτές (τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους) δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, η αναδιάρθρωση θα γίνεται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικός πλατφόρμας· του εξωδικαστικού μηχανισμού.

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Alfred - 360°