Φορολογία ακινήτων: Οδηγός επιβίωσης για όσους εισπράττουν ή πληρώνουν ενοίκια

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018
Φορολογία ακινήτων: Οδηγός επιβίωσης για όσους εισπράττουν ή πληρώνουν ενοίκια

Όσοι ιδιοκτήτες νοίκιασαν πέρυσι τα ακίνητά τους αλλά δεν έλαβαν τα ενοίκια, θα πρέπει πρώτα να περάσουν από την Εφορία τους και στη συνέχεια να συμπληρώσουν το έντυπο Ε2 προκειμένου να γλιτώσουν τον φόρο για τα εισοδήματα που δεν εισέπραξαν.

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση των ακινήτων που διέθεσαν μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας τόπου Airbnb θα πρέπει για πρώτη φορά εφέτος να τα εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση.

Από το ραντάρ της Εφορίας δεν ξεφεύγουν ούτε όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους αλλά και όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα. Θα πρέπει να τα δηλώσουν στο έντυπο Ε2, το οποίο υποβάλλεται πριν από την οριστική υποβολή του εντύπου Ε1.

ΤΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ

To Ε2 θα πρέπει να συμπληρώσουν και οι φορολογούμενοι οι οποίοι το 2017 πούλησαν, αγόρασαν ή απέκτησαν ακίνητα με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Τα εισοδήματα από ακίνητα που θα δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και θα μεταφερθούν αυτομάτως στο βασικό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως 45% ενώ στην περίπτωση m που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

1 Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

2 Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ με τα σχετικά δικαιολογητικά και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη ΔΟΥ, θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017 δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2017.

3 Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης; Το ακίνητο θα καταχωριστεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα I (Εκμισθουμενα κ.λπ Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντας το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

4 Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρισης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

5 Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

6 Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

7 Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

8 Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

9 Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω;

Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα, και ανάλογα με το είδος μίσθωσης χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17, θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα.

Όταν επιλέξετε «Καταχώριση» τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωριστεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

10 Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;

Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2, τα ποσά των στηλών 13,14,15,16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρίσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος, θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά

11 Πώς συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ; Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης - χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ

 

Ημιτελή ακίνητα δηλώνονται στο Ε2

Ακίνητα που το 2017 ήταν ημιτελή ή μεταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά θα πρέπει να δηλωθούν φέτος στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στη δεύτερη σελίδα του Ε2 της φορολογικής δήλωσης του 2018 τον πίνακα II «Συμπληρωματικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας».

Οι στήλες του συγκεκριμένου πίνακα συμπληρώνονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις:

1. Απόκτησης ακινήτου ή ακινήτων με αγορά, γονική παροχή ή δωρεά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης εντός του 2017 κάποιου από τα ακίνητα που δηλώσατε στην πρώτη σελίδα του Ε2. Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συμπληρώσετε απαραιτήτως, στον πίνακα II, τα στοιχεία κάθε ακινήτου, όπως θέση, επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα, κατηγορία ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφείο, χώρος στάθμευσης, οικόπεδο, αγροτεμάχιο κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό παροχής ρεύματος. Στην ίδια σειρά θα πρέπει να συμπληρώσετε τον τίτλο κτήσης ή μεταβίβασης του ακινήτου (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά), τον αριθμό του συμβολαίου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

2. Ακινήτων τα οποία την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν ημιτελή. Πρέπει δηλαδή να αναγράψετε στον πίνακα II τα στοιχεία των κτισμάτων που παρέμειναν ημιτελή στο τέλος του 2017.

 

Τεκμήριο διαβίωσης η μισθωμένη κατοικία

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν σε μισθωμένη κατοικία ή πληρώνουν ενοίκιο για τα παιδιά τους που σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη θα πρέπει να δηλώσουν στη φορολογική δήλωση το ενοίκιο που πλήρωσαν το 2017 και παράλληλα να συμπληρώσουν τον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, αφού η μισθωμένη κατοικία αποτελεί και τεκμήριο διαβίωσης. Το ενοίκιο που πληρώσατε το 2017 για την κτίρια κατοικία της οικογένειας θα δηλωθεί στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης στους κωδικούς 811-816. Θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

■ Εάν οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από τρεις, στις δυο πρώτες σειρές συμπληρώνονται οι δυο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους κατεβλήθησαν και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που κατεβλήθη μέσα στο 2017 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ τους.

■ Εάν στη διάρκεια του 2017 αλλάξατε μία ή περισσότερες κατοικίες, στην κάθε σειρά θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίας που μισθώσατε.

■ Εάν μισθώσατε δύο κυρίες κατοικίες μέσα στο 2017 από τις οποίες η πρώτη κατά σειρά μίσθωσης έχει τρεις εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή της πρώτης κατοικίας που μισθώσατε και στον οποίο κατεβλήθη το μεγαλύτερο ποσό, στη δεύτερη το ποσό που κατεβλήθη στους υπολοίπους χωρίς τα στοιχεία τους και στην τρίτη τα στοιχεία του εκμισθωτή της δεύτερης κατοικίας που μισθώσατε και το ποσό που του κατεβλήθη.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Στους κωδικούς 817-823 αναγράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για την ενοικίαση κατοικίας η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά συμπληρώνονται στον πίνακα 8 της δήλωσης (εξαρτώμενα μέλη). Σε περίπτωση που πληρώσατε ενοίκιο για το πρώτο παιδί σε περισσότερους από δυο εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή στον οποίο κατεβλήθη το μεγαλύτερο ποσό μέσα στο 2017 και στη δεύτερη σειρά στον κωδικό 819 το ποσό που πληρώσατε μέσα στο 2017 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ τους. Ομοίως, στους κωδικούς 821823, για το δεύτερο και τρίτο παιδί αντίστοιχα.

Η ενοικίαση κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν αποτελεί και τεκμήριο διαβίωσης για τον γονέα και συνεπώς και η κατοικία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 ως δευτερεύουσα κατοικία.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ. Για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών απαιτείται να υπάρχουν οι αποδείξεις της καταβολής του ενοικίου ως εξής:

■ Για το συνολικό ποσό του ενοικίου ή σε περίπτωση απώλειας μίας ή περισσοτέρων αποδείξεων, των υπολοίπων, εφόσον από αυτές σχηματίζεται πλήρης πεποίθηση για την καταβολή του συνολικού ποσού του ενοικίου.

■ Αντί των παραπάνω οικείων αποδείξεων, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, το μηνιαίο ποσό, οι μήνες που αφορά, έως και τα στοιχεία των δικαιούχων.

■ Η υπεύθυνη δήλωση είναι απαραίτητη και σε περίπτωση που συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση, απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθμούς 801-807, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα συμπληρώνεται ο ΑΦΜ της συζύγου.

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Alfred - 360°