Φορολογικές Υπηρεσίες

Ερμηνεύουμε τη φορολογική νομοθεσία προς όφελος των πελατών μας.

Στη σημερινή εποχή, η φορολογική διαχείριση μιας επιχείρησης γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και απαιτητική. Η υψηλή φορολόγηση, η σύνδεση του εισοδήματος με τις ασφαλιστικές εισφορές, το αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο και οι διαρκείς αλλαγές σε κανονισμούς και νομοθεσία, αποτελούν μια διαρκή πρόκληση.

Στη Revival εκμεταλλευόμαστε την υπάρχουσα νομοθεσία και τη χρησιμοποιούμε προς όφελος των πελατών μας. Ερμηνεύουμε εύστοχα τους φορολογικούς κανόνες και μετατρέπουμε την αβεβαιότητα σε ευκαιρία, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες για μεγαλύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις και μικρότερη φορολόγηση.

Έχοντας δημιουργήσει την υπηρεσία φορολογικού σχεδιασμού, συλλέγουμε και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησής σας, σε εβδομαδιαία βάση και, ανάλογα με τα αποτελέσματα, προτείνουμε και προχωρούμε στις κατάλληλες επιχειρηματικές ενέργειες, οι οποίες οδηγούν σε μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων.

Γνωρίζουμε σε βάθος τα θέματα της φορολογίας και της νομοθεσίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα εφαρμόζουμε στην πράξη, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε επιχείρησης, τη νομική μορφή της και τις απαιτήσεις της. Λειτουργούμε με εχεμύθεια και διακριτικότητα, χαράσσοντας φορολογικές στρατηγικές που φέρνουν αποτελέσματα, και κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας και της αγοράς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
 • Κάλυψη τεκμηρίων, πόθεν έσχες, επιστροφή ΦΠΑ
 • Ανάλυση και ερμηνεία θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών -Transfer Pricing
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Εκκαθαρίσεων και λύση εταιριών
 • Παροχή εξειδικευμένων Φορολογικών και φοροτεχνικών θεμάτων
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο
Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις