[ΓΓΔΕ] Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ.

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Στη θέσπιση νέων κριτηρίων για την επιλογή υποθέσεων επιστροφής ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, που θα διεκπεραιώνονται υστέρα από έλεγχο, προχωρά άμεσα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ήδη η ΓΓΔΕ, με απόφαση (ΔΟΡΓ.Β/1102734ΕΞ/6.7.2016) του γενικού γραμματέα Γ. Πιτσιλή, προχώρησε στη συγκρότηση ειδικής 12μελους επιτροπής για τη διαρκή διερευνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων, με στόχο αφενός την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις χαμηλού κίνδυνου, αφετέρου την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

Υπενθυμίζεται, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», ότι παρά το γεγονός ότι βάσει του ισχυοντος νόμου οι επιστροφές ΦΠΑ πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 90 ημερών, ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή του φόρου στις 98 από τις 115 Εφορίες της χώρας ξεπερνά κατά πολύ το ανωτέρω χρονικό όριο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει ακόμη και τα 4 χρόνια. Αξίζει εξάλλου να σημειωθεί ότι το συνολικά αιτουμενο ποσό αιτήσεων, με αναμονή άνω των 90 ημερών, ανέρχεται πλέον σε 820,3 εκατ. ευρώ, ποσό που δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Alfred - 360°