Η Revival σάς παρέχει συγκεκριμένες λύσεις Διασύνδεσης Integrations ERP με άλλα Λογισμικά προκειμένου να αξιοποιήσετε την τεχνολογική πρόοδο στην επιχείρησή σας. Με τις υπηρεσίες αυτές θα βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της επιχείρησής σας. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών σάς βοηθάει να έχετε καλύτερη οργάνωση και διαχείριση στην επιχείρησή σας λαμβάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά στοιχεία σε άμεσο χρόνο.

Η Λύση Λογισμικού Hospitality Fidelio σας παρέχει:

  • Διασύνδεση ξενοδοχειακού προγράμματος Fidelio με Αtlantis ERP.
  • Ενημέρωση πελατών “Guest In House”.
  • Παρακολούθηση χρηματοοικονομικών παραστατικών (Εισπράξεων/Πληρωμών).
  • Δημιουργία χρεώσεων “Pending Charges”.
  • Παρακολούθηση της “Main Currante”.
  • Διαχείριση Αποθηκών (Αναλώσεις –Ενδοδιακινήσεις).
  • Διαχείριση Αγορών.