Η CPI Α.Ε επέλεξε την REVIVAL S.A. ως Σύμβουλο Διοίκησης

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Στόχος η βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών της.

Η εταιρεία CPI Α.Ε. επέλεξε την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών REVIVAL S.A. με σκοπό να βελτιστοποιήσει, αυτοματοποιήσει και μηχανογραφήσει τις διαδικασίες στο οικονομικό της τμήμα. Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας του τμήματος και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων της εταιρείας.

Η εταιρεία CPI, με πολύχρονη παρουσία στον χώρο του ΙΤ, προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Με την επίτευξη της νέας αυτής συνεργασίας η REVIVAL διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ενισχύει το μερίδιο αγοράς της.

Η εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών REVIVAL S.A. έχει καταφέρει, στη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, να παρέχει στους πελάτες της ιδέες και λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και βασίζονται σε ανάλυση στοιχείων της εταιρείας – πελάτη αλλά και της αγοράς.

Η εμπειρία της REVIVAL σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας και του Εμπορίου την καθιστά ικανό και αποτελεσματικό συνεργάτη.

 

Δημοσίευση NetFax Boussias
 

Δημοσίευση Ημερησία

Alfred - 360°