Η Ergonomia εμπιστεύεται τη Revival για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εναρμόνισης με τις επιταγές του ΓΚΠΔ

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Η εταιρία Ergonomia έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου GDPR και την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer – D.P.O.) στη Revival Consulting Services SA με σκοπό αφενός την εναρμόνιση της εταιρίας με τις απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αφετέρου την παρακολούθηση και τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών .

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της Revival συνέβαλαν στο απαιτητικό έργο της εναρμόνισης της Ergonomia με το νέο θεσμικό πλαίσιο με ταχύτητα και ασφάλεια, διαθέτοντας την εμπειρογνωσία καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία. Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τους κινδύνους που απορρέουν από την συλλογή κι επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, οι Σύμβουλοι εξετάζουν την επάρκεια των μηχανισμών που διαθέτει η εταιρία και εφαρμόζουν τις κατάλληλες βελτιώσεις.

Στη σύγχρονη, ψηφιακή εποχή η συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών έχει προκαλέσει πολλές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, προσδίδοντας εμπειρίες, μαθήματα αλλά και προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι  πληροφορίες αυτές αποτελούν καθημερινή απειλή για τις εταιρίες, εφόσον δύνανται να εξατομικεύσουν ένα πρόσωπο από το πλήθος καθιστώντας εμφανή την ταυτότητά του. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται να τυγχάνουν πλέον προστασίας, γεγονός που οδήγησε στη θέσπιση ενός νέου ενιαίου νομικού πλαισίου.

Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας δεδομένων σε συνδυασμό με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία και τα εργαλεία που παρέχει αποτελούν βασικούς παράγοντες για επιτυχημένη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR.

Από το 2017, η REVIVAL SA, βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων στην προετοιμασία και εφαρμογή του GDPR ώστε η συμμόρφωση με το νέο πανευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο να πραγματοποιείται εύκολα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

Η Ergonomia, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, εξειδικεύεται στην Πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου και στη Διαχείριση της Επικινδυνότητας σε επιχειρήσεις και τεχνικά έργα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Με την πολυετή εμπειρία της και τις γνώσεις των στελεχών της, έχει καθιερωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την ποιότητα και την καινοτομία των υπηρεσιών της. Υποστηρίζοντας περισσότερους από 100.000 εργαζομένους μέσω πανελλαδικού δικτύου Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και Ψυχολόγων, με αξιοπιστία και ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες, βοηθάει τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν καλές πρακτικές και να εφαρμόσουν δοκιμασμένες λύσεις, με συνέπεια και οικονομική ανταποδοτικότητα.

Alfred - 360°