Η εταιρεία ΥΦΑΝΤΗΣ Α & Χ ΑΒΕΕ, εμπιστεύεται τη Revival Consulting S.A. ως σύμβουλο για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

Από τις 25/05/2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 GDPR ( General Data Protection Regulation) αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το λόγο αυτό η  ΥΦΑΝΤΗΣ Α & Χ ΑΒΕΕ, εμπιστεύεται τα πιστοποιημένα στελέχη της REVIVAL CONSULTING SERVICES SA στην επίτευξη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και τη συνεχή βελτίωση σε βάθος χρόνου. 

Από το 2017 η REVIVAL SA στέκεται σύμμαχος των εταιρειών στον νέο Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, με πιστοποιημένους συμβούλους στην προετοιμασία και εφαρμογή του GDPR.

Alfred - 360°