Η κρίσιμη ώρα των συμβούλων προ των πυλών

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Είναι δεδομένο ότι η ελληνική επιχείρηση βρίσκεται για ακόμη μια φορά, σε ένα κλίμα αλλαγών που της επιφέρει μηνύματα δύσκολης επιβίωσης.

Έχοντας μπει ήδη στη Δ’ προγραμματική περίοδο ( 2007 – 2013) , και εκτός αυτού το δημόσιο που θα είναι πιθανά και πάλι ο κυρίαρχος παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να πάρει μερίδιο, αξιοποιώντας την ευκαιρία για ανάπτυξη, και δυναμική, κίνηση η οποία θα φέρει την δυναμική στην οικονομία .

Ο κλοιός όμως ¨σφίγγει¨ την κάθε οικονομική μονάδα συμπιέζοντας τα περιθώρια οδηγώντας τις εξελίξεις σε δυσμενή αποτελέσματα.

Η ανάγκη αυτή ενισχύεται από τρεις ακόμη παράγοντες.

    Η πρόοδος των τεχνολογιών και η παγκοσμιοποίηση των αγορών, έκαναν τις αλλαγές δυναμικότερες και αποπροσανατόλισαν την καταναλωτική πίστη.

    Η επικοινωνία των τμημάτων των επιχειρήσεων είναι αφανής, αφήνοντας τα προβλήματα να συνυπάρχουν με την εξέλιξή της μονάδας.

    Η συνεχής προσπάθεια για άμεση και ταχύτατη ικανοποίηση των πελατών , άφησαν τις δομές ανοχύρωτες και ευάλωτες.

 

Η καθημερινότητα των μονάδων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, και η επιστράτευση όλων των τρόπων για την ισορροπία των πωλήσεων σε ανεκτά επίπεδα, δίνουν σαν στόχο τη διατήρηση του πελάτη, μειώνοντας την κερδοφορία, τόσο σε μεικτό όσο και σε καθαρό αποτέλεσμα.

Τα πάντα γίνονται σε χρόνο d/ t !

Η κρίσιμη ώρα του συμβούλου Management είναι “προ των πυλών”.

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ της αντιμετώπισης, κάθε εταιρείας, εξαρτάται σαφέστατα, από την αποφασιστικότητα, της ηγεσίας, για αλλαγές και έρευνα για ¨πιθανές ¨λύσεις που θα παρέχουν ασφάλεια, μείωση κόστους, και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με έμπειρους συμβούλους απαιτείται ο ΤΑΧΥΤΑΤΟΣ επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών Reengineering τόσο με τη μέθοδο του outsourcing όσο και με αυτή του consulting.

Η επιτυχία του εγχειρήματος του επανασχεδιασμού διαδικασιών Reengineering απαιτεί:

Ø Πρωτοβουλία για αλλαγή με βάση την ¨ισχυρή ηγεσία¨ για συνεχή επιτήρηση των διαδικασιών

Ø Κλίμα ανανέωσης στα στελέχη και το προσωπικό της μονάδας, ώστε να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του συστήματος και να συνταχθούν σε αυτή ως ενεργά μέλη.

Ø Μετρήσιμα αποτελέσματα των διαδικασιών, τόσο σε νούμερα, όσο και σε ποιότητα.

Τα σημεία που μπορούν οι μονάδες να έχουν άμεση οικονομία κλίμακας με το outsourcing είναι:

Μηχανογράφηση

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού – απομακρυσμένη παρακολούθηση server – ανάπτυξη software – εκπαίδευση εγκατεστημένων λογισμικών, it department Management.

Οικονομικός Τομέας

Οργάνωση παρακολούθηση λογιστηρίου, ανάλυση παραγωγικών μονάδων, εσωλογιστική κοστολόγηση, ανάλυση και εκπόνηση MIS, CashFlow, Budget.

Τηλεπικοινωνίες

Web services, παραγγελιοληψία, ασύρματη σύνδεση, call center, server hosting

Νομική Υποστήριξη

Τυπικές νομικές λειτουργίες οργανισμών, τυποποιημένη παρακολούθηση συμβάσεων, συμβουλευτική Νομική Υπηρεσία και ανάληψη και ολοκλήρωση Νομικών Υποθέσεων

Ανάληψη έργων

Διαδικασία πιστοποίησης, ανανέωσης πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας – business description, τεχνικές μελέτες.

Όλα τα παραπάνω ή μέρος αυτών συνιστούν λύση σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών των επιχειρήσεων, και είναι δεδομένα μια πορεία για μείωση κόστους, αξιοποιώντας τους ιδίους πόρους για κομμάτια της παρακολούθησης στις πωλήσεις και επενδύοντας με έμπειρους επιστήμονες τα δομικά κομμάτια της παρακολούθησης και οργάνωσης των διαδικασιών.

Το σημαντικότερο σημείο όμως είναι η επιλογή του συμβούλου ο οποίος απαιτεί να έχει εμπειρία σε ανάλογα έργα και να εξασφαλίσει την ταχύτητα της αλλαγής με ασφάλεια και συνέχεια γιατί ...................................... ο ΧΡΟΝΟΣ = ΧΡΗΜΑ.

Συγκεκριμένα :

Να καλλιεργεί πνεύμα κουλτούρας ομάδας και να είναι οπλισμένος με ανοχή , υπομονή , και επιμονή.

Να έχει προηγούμενη εμπειρία από αντίστοιχα έργα.

Να προτρέπει για αμεσότητα, ταχύτητα και συνέπεια.

Με αυτή τη μέθοδο εξοικονομείται ΧΡΟΝΟΣ από την επιχείρηση, ώστε να ασχοληθεί εντατικοποιημένα με την πώληση που θα φέρει ΧΡΗΜΑ.

Στην αλλαγή δε των καιρών η επιχείρηση θα είναι έτοιμη και οργανωμένη να υλοποιήσει κάθε επένδυση, ή κάθε ευκαιρία, βασισμένη σε δομές, με το ελάχιστο δυνατό κόστος, που στην παρούσα φάση της χάρισε επιβίωση και αναζωογόνηση.

Alfred - 360°