Η μη ενημέρωση για POS κοστίζει 1.000 ευρώ.

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Με πρόστιμο 1.000ευρώ απειλούνται οι καταστηματάρχες που δεν έχουν τοποθετήσει στο ταμείο της επιχείρηση τους ειδική πινακίδα που ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη δυνατότητα χρήσης καρτών για πληρωμές μέσω POS. Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων για την αποδοχή πληρωμών με πλαστικό χρήμα που ισχύουν από χθες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

  • Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

  • Στους παραβατες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ. Η απόφαση επιβολής του προστίμου υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της, και η σχετική απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

  • Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεστών που διαθέτουν τερματικά υποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ » Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφανται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται υποδεκτές υπό κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεστών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.

 

Πηγή: εφημερίδα “Ημερησία”

Alfred - 360°