Η πλατφόρμα για τα «μπλοκάκια»

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017
Η πλατφόρμα για τα «μπλοκάκια»

Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (μπλοκάκια).


 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Alfred - 360°