Η Revival δημιουργεί on-line πλατφόρμα διαχείρισης πιθανών κρουσμάτων

Τρίτη 26 Μαΐου 2020

H Revival πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά με άξονα την επιχειρηματική κοινότητα του τουρισμού. Έτσι, στα πλαίσια των νέων πιστοποιήσεων προχώρησε στην υλοποίηση οn-line πλατφόρμας η οποία θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση της ειδικής ομάδας διαχείρισης guest και πιθανών κρουσμάτων.

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει αναδειχθεί σε σημαντικό σύμμαχο στον αγώνα υπέρ της διαφύλαξης της υγείας των πολιτών και της επιστροφής στην κανονικότητα. Τεχνολογικές καινοτομίες και νέες ψηφιακές λύσεις αναπτύσσονται διαρκώς, εξυπηρετώντας την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας και την εκπαίδευση των εργαζομένων ενισχύοντας το σύνολο των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτητικές ανάγκες που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση. 

Στα πλαίσια αυτά και με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών στην ίδια πλατφόρμα διατίθενται οn-line εκπαιδεύσεις για το σύνολο του προσωπικού του ξενοδοχείου. Η εκπαίδευση παρέχεται στα ξεχωριστά τμήματα όσο και στη νέα διεύθυνση B&W office, η οποία είναι υπεύθυνη για την υγιεινή και την ασφάλεια των καταλυμάτων ώστε οι επισκέπτες να απολαύσουν και πάλι τον ήλιο και τη θάλασσα της Ελλάδας, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την κουλτούρα και την πολιτισμική μας ταυτότητα.

Alfred - 360°