Η Revival φέρνει την επανάσταση με τη νέα online εφαρμογή ελέγχου των αριθμοδεικτών της επιχείρησης, σε πραγματικό χρόνο!

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Η έξαρση της τεχνολογίας οδηγεί τις εξελίξεις και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις παράγουν αξία! Σε αυτό το πλαίσιο και με βασικό γνώμονα τη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας, η Revival Consulting Services SA παρουσιάζει τη νέα online εφαρμογή ελέγχου των αριθμοδεικτών της επιχείρησης, σε πραγματικό χρόνο!

Πρόκειται για μια νέα λύση, η οποία προσφέρει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την κερδοφορία, τη φερεγγυότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων της. Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα έχοντας ορόσημο (benchmark), τις επιδόσεις των μεμονωμένων ανταγωνιστών, του κλάδου εν γένει στον οποίο δραστηριοποιείται, ή τις παρελθούσες ατομικές επιδόσεις.

Οι ιδιοκτήτες και τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων μπορούν, πλέον, να συγκρίνουν, να μετρήσουν και να κατανοήσουν την συνολική υγεία της επιχείρησης, εστιάζοντας σε τομείς που μπορεί να χρήζουν βελτίωσης, τονίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία και εντοπίζοντας τις τάσεις της αγοράς.  

Οι βασικές λειτουργικές ενότητες της εφαρμογής περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Δεικτών Ρευστότητας, των Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής & Βιωσιμότητας και των Δεικτών Αποδοτικότητας που απαρτίζουν τους Απολογισμούς και τις Οικονομικές Εκθέσεις της επιχείρησης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών).

Η εφαρμογή των αριθμοδεικτών, που απλοποιεί την καθημερινότητα, προστίθεται στην φαρέτρα κάθε επιχειρηματία, προσφέροντας αξιόπιστη πληροφορία ακριβώς την στιγμή που καταγράφεται, δίχως την αναμονή του παρελθόντος για ενημέρωση σχετική με κλείσιμο μήνα, τριμήνου, εξαμήνου, έτους, κ.ο.κ.

Διατίθεται δωρεάν στο Play Store (Google Play) για λειτουργικό Android και στο App Store για iOS.

Κατεβάστε, τώρα, την εφαρμογή στην κινητή συσκευή σας (ταμπλέτα ή τηλέφωνο) για λειτουργικό Android εδώ και για λειτουργικό iOS εδώ και μείνετε ενήμεροι σε βάση 24/7/365!

Περισσότερες πληροφορίες για την Revival Consulting Services SA μπορείτε να βρείτε εδώ.

Alfred - 360°