Η βιομηχανία της Παροχής Υπηρεσίας

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Βιομηχανία, ένας όρος που προκαλεί δέος, μόνο που το προφέρεις. Όσοι ασχολούνται με την παραγωγή, έχουν πολλά να μας διδάξουν αλλά έχουν και τη γνώση της δυσκολίας.
 
Το φορτίο είναι βαρύ γιατί ο χρόνος, δεν σταματά και πάντα στο τέλος της περιόδου μετράται, συγκρίνεται και αξιολογείται η παραγωγή σε όγκο και ποιότητα.
 
Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για νέες επιλογές, με μεγαλύτερη δυναμικότητα, δημιουργώντας κάθε λεπτό τη διαφορά.
 
Μπαίνουμε ήδη στην Δ’ προγραμματική περίοδο (2007 – 2013), και εκτός από το Δημόσιο που θα είναι πιθανά και πάλι ο κυρίαρχος παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να πάρει μερίδιο, αξιοποιώντας την ευκαιρία για ανάπτυξη και εξέλιξη, κίνηση η οποία θα φέρει την δυναμική στην Οικονομία.
 
Τα πάντα είναι μια αλυσίδα που για να λειτουργήσουν χρειάζονται:
Α) τεχνολογία            β) σύστημα                           γ) πόροι
 
Η μαγική λέξη για να συνδεθούν και να αποδώσουν όλα είναι ο ¨άνθρωπος¨
 
Αυτός παίρνει τη μορφή, του συμβούλου, του στελέχους, του επιχειρηματία, του επιστήμονα, του ... ανθρώπου που παρέχει χρόνο σε υπηρεσίες.
 
Είναι αυτός που σκέφτεται, αποφασίζει, επικοινωνεί, ενεργεί, αξιολογεί το αποτέλεσμα, διορθώνει και συνεχίζει.
 
Όλες οι μονάδες ψάχνουν για στελέχωση των τμημάτων με προσωπικό υψηλών ικανοτήτων και πάντα σε συνδυασμό με συμβούλους πολλαπλών υπηρεσιών για να προλαβαίνουν την ανάπτυξη, και να είναι πάντα στη πρώτη γραμμή των εξελίξεων.
 
Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο διαφαίνεται το πόσο δύσκολο είναι να ετοιμάζεις Συμβούλους που θα παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.
 
Για να μπορεί μια εταιρεία Συμβούλων ν΄ αντεπεξέλθει σ’ αυτό, το ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον, οφείλει να είναι ¨βιομηχανία¨ Παροχής Υπηρεσίας. Να παράγει δηλαδή Συμβούλους.
 
Τα στοιχεία που απαιτούνται, τόσο σε επίπεδο Consulting όσο και στο Outsourcing είναι δύσκολο να διδαχθούν με ένα σενάριο εκπαίδευσης. Ακόμα όμως κι αν αυτό επιτευχθεί, η εμπειρία είναι υποχρεωτικό εφόδιο που κατακτιέται λεπτό λεπτό, ανάλογα με το χρόνο και την ποικιλία των διαφορετικών δράσεων, που έχει κάθε σύμβουλος.
 
Το πιο σημαντικό από αυτά εκτός, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των συμβούλων είναι:

    Προσαρμοστικότητα , σε διαφορετικά επίπεδα εταιρειών, τόσο στις υπάρχουσες διαδικασίες όσο και στη συμπεριφορά των μονάδων.

    Επικοινωνία ,σε όλους τους τομείς καλλιεργώντας τόσο στις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες όσο και στις διαπροσωπικές σχέσεις, με το σκοπό να βρεθεί ο δρόμος για την εύρεση της λύσης.

Αν επιτευχθεί επικοινωνιακό κλίμα στη σχέση παροχής, τότε έχουμε φτάσει ήδη στο 50% της επιτυχίας.
 

    Εξειδίκευση, σε συγκεκριμένα πεδία υπηρεσιών, διότι η μετριότητα δεν μπορεί να φέρει άμεσα και με ασφάλεια το ιδανικό αποτέλεσμα.

    Ποιοτικός σχεδιασμός ενεργειών, ώστε να αποκτηθεί με τις πολλαπλές μετρήσεις αποτελεσμάτων αξιοπιστία στην αγορά, και να αποδεικνύεται μέσω του αποτελέσματος πάντα, ο επαγγελματισμός !

Αναλογίζοντας τη σημαντικότητα αυτών των τεσσάρων στοιχείων, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να βρούμε ή να χτίσουμε συμβούλους που θα διαθέτουν όλα τα κριτήρια, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο!
 
Αυτό γίνεται ακόμα πιο σύνθετο εάν σκεφτούμε ότι οι ¨πελάτες¨ ζητούν αποτελέσματα που οι ίδιοι λόγω της ενασχόλησης τους με το αντικείμενο τους δεν μπορούν άμεσα να πετύχουν.
 
Σε κάθε Request παροχής υπάρχουν πάντα και
 
-       Η βελτίωση αποδοτικότητας
-       Το περιορισμένο κόστος σε σχέση με την ωφέλεια
-       Η οργάνωση διαδικασιών για άμεσα αποτελέσματα
-       Η ασφάλεια και η εχεμύθεια
 
Η ¨βιομηχανία ¨ της παροχής υπηρεσίας οφείλει να παράγει συμβούλους που κατέχουν τα περισσότερα στοιχεία αλλά και να επιλέξει τους Project Manager των έργων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το αποτέλεσμα της ομάδας.
 
Εδώ η παραγωγή γίνεται απαιτητική και ο βαθμός δυσκολίας φτάνει στο κόκκινο !
 
Οφείλουμε να έχουμε μόνιμα προϊόντα παροχής (Συμβούλους), να τα συντηρούμε, να τα αναβαθμίζουμε για να είμαστε έτοιμοι ν’ ανταπεξέλθουμε στο ξαφνικό Request του πελάτη, ο οποίος θέλει τώρα το καλύτερο αποτέλεσμα με τον ελάχιστο βαθμό απώλειας.
 
Οι Project Manager έχουν ¨παραχθεί¨ από την βιομηχανία της Παροχής Υπηρεσίας, και είναι οπλισμένοι με υπομονή, ανοχή, και επαγγελματισμό.
 
Ηγούνται τόσο σε ομάδες συμβούλων όσο και σε πελάτες, καλλιεργούν πνεύμα ¨κουλτούρας ομάδας¨ , και φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
 
Ανοίγοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο του ProjectManagement , θα πρέπει οι εταιρείες να είναι έτοιμες για πιθανές αλλαγές στις οργανωτικές δομές, χωρίς βέβαια αυτές να γίνονται τροχοπέδη εξέλιξης,
 
Έτσι επιλέγοντας μέσα από τη ¨Βιομηχανία¨ της Παροχής Υπηρεσίας ¨προϊόντα¨ (Συμβούλους), οι επιχειρήσεις θα προβούν σε ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών όπου και όταν αποφασίζεται.

Alfred - 360°